Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

The 7 Wastes การลดความสูญเสีย 7 ประการ

การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ ข..

23/04/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership )

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วๆไป นั่นก็คือ ภาวะผู้นำ (Leadership) เพราะสิ่งนี้จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคนมุ่งไปข้างหน้า

15/01/2558

ลูกน้องที่เอาชนะใจ "หัวหน้างาน"

เป็นลูกน้องที่เอาชนะใจหัวหน้า ลูกน้องที่ดีที่สามารถเอาชนะใจหัวหน้างานของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความต้องการของหัวหน้า และตอบสนองเนื้องานให้ถูกต้องตามความต้องการของหัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะ..

23/12/2557

ผู้นำที่ดี เขาสร้างบารมีกันอย่างไร

ใครก็ตามที่มีบทบาทเป็นผู้นำคนอื่นนั้น ต่างๆ ก็อยากที่จะนำผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นยินดีที่จะทำตามด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงต้องสร้างบารมีของตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือของตนเองต่อผู้อื่น และสร้างพลั..

17/04/2558

"การมอบหมายงาน" ให้กับลูกน้อง

การมอบหมายงานให้กับลูกน้องปฏิบัตินั้น เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นหัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานที่ดีจะต้องมอบหมายงานให้กับลูกน้องของตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามทักษะความรู้ และความสา..

23/12/2557

การเรียนรู้ (Learning) คืออะไร มีหลักการอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้ (Learning) นั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างก็เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่เราต้องใช้ความคิดไปด้วยกับการทำสิ่งนั้นๆ คือทำไปคิดไป ข้อสำคัญคือเราใช้ความคิดให้เป็นหรือไม่ ความค..

14/04/2558

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) คืออะไร มีหลักการอย่างไร

ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรนั้น ผู้จัดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติในกระบวนการ เรียนรู้ของผู้ใหญ่หรือบุคคลในวัยทำงานเป็นพื้นฐานเสียก่อน จึงจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือ..

14/04/2558

33 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัยเริ่มมีอายุ

มีคำแนะนำดีๆของคนที่อายุย่างขึ้น30 ปีที่ต้องเตรียมตัวมาฝาก

17/04/2558

เหตุผลใดบริษัทเราถึงเป็นโรงเรียนฝึกพนักงานให้บริษัทอื่น!!!

เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ครับ บริษัทเราสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้ามาด้วยความเหนื่อยยาก มีการลงทุนสร้างระบบการคัดเลือกพนักงานอย่างดี เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่เหมาะสมกับบริษัทมากที่สุด เมื่อพนักงานเข้..

14/04/2558

ไอคิว 7 ประการ 7 Quotient ( 7Q’s)

Q (Quotient) ทั้ง 7 ตัวคือIQ EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ พวกเราคงเคยได้ยินศัพท์ฮิตติดหูกันมาบ้างนะครับ อยากทราบว่าเราน่าจะมี Q ตัวไหนมากหรือน้อยมาลองอ่านความหมายของแต่ละ Q กันดูนะครับ

23/12/2557
จำนวนทั้งหมด รายการ