Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ทักษะสำคัญของหัวหน้า ที่มักจะ "ถูกมองข้าม"

คนที่เป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตาม ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการทั้งงาน และทั้งลูกน้องของตนเองนั้น ล้วนแต่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการทำงาน และในเรื่องของ..

18/04/2558

พนักงานผลงาน "ไม่เข้าตา ไม่ถูกใจ ไม่เอาไหน" หัวหน้าจะทำอย่างไร

ถ้าท่านมีพนักงานที่มีผลงานที่ไม่เข้าตาเราเลย หรือมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ หรือไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามที่เรามอบหมายให้ไว้ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างานของพนักงานคนนี้ ท่านจะทำอย่างไรกับพนักงาน..

18/04/2558

ผู้บริหารระดับสูงกับพฤติกรรม "ยอดแย่"

พฤติกรรมยอดแย่ของผู้ใหญ่บางคนในองค์กรที่มักจะสร้างความเอือมระอาให้กับพนักงานมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่หลายคนในหลายบริษัท ก็น่าจะเป็นแบบที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆ ของผู้บริหารระดับส..

18/04/2558

11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ข้อคิดของ Bill Gate ที่เคยพูดไว้ เพื่อให้เป็นข้อคิดและกำลังใจแก่เด็กๆ ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ จริงๆ แล้วการเรียนมีประโยชน์มากสำหรับอนาคต แต่เรื่องบางเรื่องโรงเรียน และมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนไว้ แต่กลับ..

18/04/2558

ทางออก การจ้างเหมาแรงงาน ม.๑๑/๑ จะบริหารอย่างไร

องค์กรต้องจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม องค์กรที่มีการใช้กำลังคนจำนวนมาก ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเกิดการจ้างเหมาแรงงาน หรือท..

23/04/2558

เป็นผู้นำที่เอาชนะใจ "ลูกน้อง"

"ผู้นำที่ดีที่สามารถเอาชนะใจลูกน้องได้ คือ ผู้นำที่ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของลูกน้อง" เมื่อเราอยู่ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้นำทีมงาน สิ่งที่เราต้องใส่ใจมากก..

23/12/2557

The 7 Wastes การลดความสูญเสีย 7 ประการ

การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ ข..

23/04/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership )

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วๆไป นั่นก็คือ ภาวะผู้นำ (Leadership) เพราะสิ่งนี้จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคนมุ่งไปข้างหน้า

15/01/2558

ลูกน้องที่เอาชนะใจ "หัวหน้างาน"

เป็นลูกน้องที่เอาชนะใจหัวหน้า ลูกน้องที่ดีที่สามารถเอาชนะใจหัวหน้างานของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความต้องการของหัวหน้า และตอบสนองเนื้องานให้ถูกต้องตามความต้องการของหัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะ..

23/12/2557

ผู้นำที่ดี เขาสร้างบารมีกันอย่างไร

ใครก็ตามที่มีบทบาทเป็นผู้นำคนอื่นนั้น ต่างๆ ก็อยากที่จะนำผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นยินดีที่จะทำตามด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงต้องสร้างบารมีของตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือของตนเองต่อผู้อื่น และสร้างพลั..

17/04/2558
จำนวนทั้งหมด รายการ