Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ผู้บริหารระดับสูงกับพฤติกรรม "ยอดแย่"

พฤติกรรมยอดแย่ของผู้ใหญ่บางคนในองค์กรที่มักจะสร้างความเอือมระอาให้กับพนักงานมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่หลายคนในหลายบริษัท ก็น่าจะเป็นแบบที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆ ของผู้บริหารระดับส..

18/04/2558

11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ข้อคิดของ Bill Gate ที่เคยพูดไว้ เพื่อให้เป็นข้อคิดและกำลังใจแก่เด็กๆ ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ จริงๆ แล้วการเรียนมีประโยชน์มากสำหรับอนาคต แต่เรื่องบางเรื่องโรงเรียน และมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนไว้ แต่กลับ..

18/04/2558

ทางออก การจ้างเหมาแรงงาน ม.๑๑/๑ จะบริหารอย่างไร

องค์กรต้องจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม องค์กรที่มีการใช้กำลังคนจำนวนมาก ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเกิดการจ้างเหมาแรงงาน หรือท..

23/04/2558

เป็นผู้นำที่เอาชนะใจ "ลูกน้อง"

"ผู้นำที่ดีที่สามารถเอาชนะใจลูกน้องได้ คือ ผู้นำที่ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของลูกน้อง" เมื่อเราอยู่ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้นำทีมงาน สิ่งที่เราต้องใส่ใจมากก..

23/12/2557

The 7 Wastes การลดความสูญเสีย 7 ประการ

การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ ข..

23/04/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership )

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วๆไป นั่นก็คือ ภาวะผู้นำ (Leadership) เพราะสิ่งนี้จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคนมุ่งไปข้างหน้า

15/01/2558

ลูกน้องที่เอาชนะใจ "หัวหน้างาน"

เป็นลูกน้องที่เอาชนะใจหัวหน้า ลูกน้องที่ดีที่สามารถเอาชนะใจหัวหน้างานของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความต้องการของหัวหน้า และตอบสนองเนื้องานให้ถูกต้องตามความต้องการของหัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะ..

23/12/2557

ผู้นำที่ดี เขาสร้างบารมีกันอย่างไร

ใครก็ตามที่มีบทบาทเป็นผู้นำคนอื่นนั้น ต่างๆ ก็อยากที่จะนำผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นยินดีที่จะทำตามด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงต้องสร้างบารมีของตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือของตนเองต่อผู้อื่น และสร้างพลั..

17/04/2558

"การมอบหมายงาน" ให้กับลูกน้อง

การมอบหมายงานให้กับลูกน้องปฏิบัตินั้น เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นหัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานที่ดีจะต้องมอบหมายงานให้กับลูกน้องของตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามทักษะความรู้ และความสา..

23/12/2557

การเรียนรู้ (Learning) คืออะไร มีหลักการอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้ (Learning) นั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างก็เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่เราต้องใช้ความคิดไปด้วยกับการทำสิ่งนั้นๆ คือทำไปคิดไป ข้อสำคัญคือเราใช้ความคิดให้เป็นหรือไม่ ความค..

14/04/2558
จำนวนทั้งหมด รายการ