Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

20/11/2560
180

 

 

พัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

 

 

              งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย  ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง จึงมักมีความทะเยอทะยาน มีความมุ่งมานะ อยากมีชีวิตที่ดี มีกินมีใช้อย่างไม่อดอยาก ทำงานแล้วได้เงินเยอะ เพราะสามารถซื้อความสะดวกสบายให้กับตนเองและครอบครัวได้  แต่ก็ใช้ว่าทุกคนที่ทำงานจะประสบความสำเร็จ เพราะระดับขั้นความสำคัญของงาน จะมีความสัมพันธ์กับที่มาของรายได้ งานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถขั้นสูงก็ย่อมได้รับผลตอบแทนที่สูง  ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนที่มีตำแหน่งสุงมีความรับผิดชอบสูง ก็มักจะมีรายได้มาก แล้วหากเราอยากประสบความสำเร็จ ในการทำงานเหมือนกับคนอื่นบ้าง จะต้อง พัฒนาการทํางาน อย่างไรให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

เทคนิคการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพงาน มีดังนี้

1. มีความกล้าพูดกล้าที่จะนำเสนอไอเดีย อย่ายอมที่จะพูดข้อเสนอแนะแนวคิด การปรับปรุงหรือการพัฒนางานแบบซ้ำซ้ำ ซึ่งเราคิดว่ามีประโยชน์แก่ตนเอง คนอื่นและองค์กร เพราะว่าสักวันหนึ่ง คนอื่นจะเห็นคุณค่าไอเดียที่สร้างสรรค์ของเรา นอกจากนี้แล้วยังช่วยพัฒนาความคิด ช่วยทำให้เราได้พัฒนาความคิดในสิ่งใหม่ๆ มีพัฒนาการวิธีคิดที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆ สามารถคิดวิเคราะห์เชิงระบบได้มากยิ่งขึ้น

2. การเปิดใจ  จะช่วยให้เราได้แนวคิดสิ่งใหม่ๆ ได้รับเทคนิคและวิธีการที่ดีกว่าจากคนอื่น การเปิดรับความคิดเห็นช่วยเปิดโลกทัศน์ทางความรู้ ความสามารถและทักษะที่แตกต่างแต่มีประโยชน์มากกว่า ส่วนคนที่ปิดกั้นตนเองจะกลายเป็นกบในกะลาครอบ รู้จักเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองรู้ ชอบทำสิ่งเดิมๆ ที่เคยทำ จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้าง เทคนิคและวิธีคิดการเปิดใจก็เหมือนกับการทำตนเป็นคนน้ำครึ่งแก้ว ซึ่งหมายความว่า สามารถยอมรับไอเดียที่จากคนอื่นที่คิดว่าดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสไตล์ของตนเองได้

3. การโฟกัส Focus การทำอะไรหลายๆ อย่างโดยไม่มีความชัดเจน จะทำให้เราเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนที่ลงทุนไปกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน นอกจากนี้แล้วการลงมือทำโดยไม่โฟกัสผลลัพธ์ที่ได้ มักจะไม่มีคุณภาพ

4. มีทีมงานที่ดี การทำอะไรๆ ได้ด้วยตนเองนับเป็นสิ่งดี  แต่จะดีมากกว่าถ้าได้คนคอยช่วยเหลือ มีที่ปรึกษาให้พึ่งพาอาศัยได้ นอกจากนี้แล้วการทำงานเป็นทีมยังสามารถลดความเสี่ยง  เพราะการทำงานเป็นทีมจะได้ไอเดียและได้แนวทางสำหรับการตัดสินที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มโอกาสที่มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น เพราะคนในแต่ละทีมมักเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนที่มีความรู้ ทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน จึงสามารถอุดช่องโหว่ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ การทำงานเป็นทีม ช่วยทำให้การเผชิญกับปัญหาง่ายขึ้น และช่วยทำให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

5. แบ่งปันความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะสามารถ สร้างความชำนาญในการทำงานได้  นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ด้วยวิธีลองผิดลองถูกด้วยตนเอง การแบ่งปันความรู้จะช่วยเปิดใจ เพื่อยอมรับความรู้ใหม่ๆ

6. ต้องบริหารจัดการเป็น  การลงมือทำงานโดยไม่มีแผน ไร้เป้าหมาย ไม่มีวิธีการในการทำงานที่ดี จะทำให้งานที่กำลังทำอยู่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การวางแผนงานที่ดี จะช่วยทำให้รู้ว่า งานไหนหรือสิ่งใดที่จะลงทำก่อน-หลัง ในแต่ละงานต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และสิ่งสำคัญต้องรู้เป้าหมายของงานแต่ละงานว่า เมื่อลงมือทำจนสำเร็จแล้ว จะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน

7. เข้าใจงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง การทำงานไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องที่ทำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจ รู้ลึกรู้จริง Inside ของงานนั้นๆ มีวิธีการ มีเป้าหมาย มีขั้นตอนในการทำงาน และที่สำคัญต้องรู้ว่างานนั้น จะต้องใช้ความรู้ทักษะความชำนาญใดบ้าง เพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จได้

8. เข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองไม่รู้ นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง สำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ตนเอง สามารถประเมินตนเองได้ ว่าความรู้ที่ขาดหายไปแล้วทำให้งานของตนเองไม่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยองค์ความรู้ในด้านใดบ้าง อย่าเป็นการคิดเอาเองว่า รู้แล้ว เพราะคนที่คิดว่า เก่ง จะปิดกั้นโอกาสและไม่สามารถพัฒนาตนเองได้

9. มีส่วนร่วมในทุกๆ งานที่ตนเองเกี่ยวข้อง เพราะการคิดว่างานที่คนอื่นกำลังทำ ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบจะทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ เมื่องานของคนอื่นติดขัด แต่เราต้องทำงานนั้นต่อจากคนอื่น ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่เราจะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

10. สนุกกับงานที่ทำ การทำงานบนพื้นฐานของความท้อแท้ เบื่อหน่าย ผลงานที่ได้จะไม่มีคุณภาพ แล้วอาจจะทำให้หน้าที่ที่ทำบกพร่อง แต่การทำงานด้วยความกระตือรือร้น สามารถกระตุ้นตนเองได้ จะทำให้ผลงานที่ได้เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพมีประสิทธิผล

11. คิดว่างานที่กำลังทำอยู่ เรามีความเป็นเจ้าของกิจการและเป็นการทำงานเพื่อการเรียนรู้ แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับคือ จะทำให้งานดีขึ้น มีความละเอียด รอบครอบมากยิ่งขึ้น มีขวัญกำลังใจและมีแรงบันดาลใจ จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้

12. ทำงานเอาแบบชั้นหนึ่ง คนที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุดนั้นคือ ผู้ชนะจากการแข่งขั้น เพราะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลและสร้างความเจริญก้าวหน้าในการทำงานก็จะสูงขึ้น

13. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่ก้าวทันตามกระแสนิยมเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพที่ทำ ความรู้ที่เกิดขึ้นในอดีตบางอย่างไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ คนที่ทำงานหนักมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะแพ้คนที่มีความรู้หลากหลาย เพราะปัจจุบันความรู้และเทคนิคต่างๆ ไม่ได้ถูกปิดกั้นเป็นความลับอีกต่อไป

รูปภาพประกอบ
BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..

06/04/2561

ประเภทของสารเคมีอันตราย

อันตรายทางด้านเคมี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน อันเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ จากพิษของสารเคมี รวมทั้งผลท..

10/02/2561

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว..

20/01/2561

ซัพพลายเชน (Supply Chain)

ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Ma..

22/12/2560

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness..

30/11/2560

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ล่าสุด

พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ด..

25/11/2560

6 เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน"ประโยคนี้ เป็นคำพูดที่ฮิต ติดปาก ของคนทำงานหลายคน เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรือคำพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยัน ไม่ทำให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะใ..

23/11/2560

2 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน หมายถึงการนำความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฎิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทิภาพซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำมีทักษะ ในกานวิเคราะห์งา..

21/11/2560

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

ในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางคนในบริษัทก็เป็นนักสร้างปัญหาให้เจ้านายคอยแก้ไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่พนักงานบางคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ในระดับที่เจ้านายคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาหร..

21/11/2560

6 วิธีการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

ในการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ก็เป็นปัญหาที่ทีมงานคาดไม่ถึงมาก่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ไหวพริบ และเป็นการวัดกึ๋นของทีมได..

21/11/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560

8 ท่าบริหาร วิธีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทำงาน

ท่าบริหาร ผ่อนคลาย สำหรับคนนั่งทำงานมาฝาก เพราะการนั่งปั่นงานหน้าคอมพ์ตั้งแต่เช้ายันเย็น แทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลย นอกจากเข้าห้องน้ำ และกินข้าวตอนกลางวัน ก็งานออกจะยุ่งขนาดนี้ ก็อาจทำให้อาการปวดเมื่อยถาม..

02/10/2560

สุดยอดอาหารบำรุงสมอง & ช่วยเพิ่มความจำ

สมอง เป็นส่วนที่เราใช้งานมันอย่างหนักอยู่แทบทุกวันไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องเงิน ถ้าวันหนึ่งสมองของเราเกิดผิดปกติขึ้นมา คงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากแน่นอน แล้วทำไมเราไม่หันมาดูแล บ..

30/09/2560

ธรรมกับการทำงานอย่างมีความสุข

“ทำอย่างไร จึงจะมีความสุขในการทำงาน” หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จะสร้างบรรยากาศในการทำงานให้คนทำงานมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพในลักษณะ “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์” ได้อย่างไรในฐานะเมืองไทยเป็นเมืองพุ..

28/09/2560