Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

พนักงานผลงาน "ไม่เข้าตา ไม่ถูกใจ ไม่เอาไหน" หัวหน้าจะทำอย่างไร

18/04/2558
2,325

   

พนักงานผลงาน "ไม่เข้าตา ไม่ถูกใจ ไม่เอาไหน" หัวหน้าจะทำอย่างไร

 

              หากเรามีพนักงานที่มีผลงานที่ไม่เข้าตาเราเลยหรือมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจหรือไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามที่เรามอบหมายให้ไว้ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างานของพนักงานคนนี้ ท่านจะทำอย่างไรกับพนักงานคนนี้ดี   หัวหน้างานส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการและหัวหน้างานมือใหม่ ที่อาจจะยังมองไม่เห็นผลกระทบจากผลงานของพนักงานดังกล่าว จะมีพฤติกรรมต่อลูกน้องคนนี้อย่างไร ลองมาดูกันครับ

  • ไม่สนใจและไม่ใส่ใจ พฤติกรรมแรกที่หัวหน้ามักจะกระทำต่อพนักงานคนนี้ก็คือ เมื่อรู้ว่าพนักงานคนนี้เป็นคนที่ไม่มีผลงานและมีพฤติกรรมที่ตนไม่ชอบใจนัก ก็จะปล่อยพนักงานคนนั้นให้ทำงานไปโดยที่ไม่ให้ความสนใจและใส่ใจอะไร บางคนแทบจะไม่เข้าไปคุยด้วยเลยก็มี คล้ายๆ กับว่า ไม่ชอบก็ไม่อยากยุ่งด้วย อยากทำอะไรก็ทำไป
  • ไม่คุยด้วย หัวหน้างานบางคนก็แสดงออกกับพนักงานคนนี้โดยไม่คุยด้วย บางคนแสดงอาการเบื่ออย่างออกนอกหน้าเลยก็มีเวลาลูกน้องเดินเข้ามาคุย หัวหน้าก็จะทำเป็นไม่สนใจ ไม่ใส่ใจบ้างก็แสดงอาการว่ากำลังยุ่งอยู่และพยายามจะบอกพนักงานคนนั้นอย่างเป็นนัยๆ ว่ายุ่งอยู่ไม่ต้องเข้ามา
  • ไม่มอบหมายงานสำคัญ เมื่อหัวหน้ารู้ว่าพนักงานคนนี้ไม่ถูกใจเรา ส่วนใหญ่ก็จะไม่มอบหมายงานให้โดยเฉพาะงานสำคัญๆ บางคนดึงงานออกจากพนักงานคนนี้เลยด้วยซ้ำไปและเอาไปให้พนักงานคนอื่นทำแทนเพราะคิดว่าให้พนักงานคนนี้ทำเดี๋ยวก็จะเกิดแต่ความเสียหายกับงานแถมเรายังต้องมาเหนื่อยแก้ไขงานให้อีก ก็เลยให้คนอื่นทำดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยด้วย

         ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ ท่านผู้อ่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ในการบริหารจัดการพนักงานคนนี้   คำตอบก็คือ ไม่เลย ลองคิดดูสิครับถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัท เราจ่ายเงินเดือนให้พนักงานแต่พนักงานกลับทำผลงานไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีและทำให้เราไม่ชอบใจเท่าไหร่ แล้วถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆ โดยไม่บอกอะไรพนักงานคนนี้เลย ก็แปลว่า เรายอมให้พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ได้ โดยที่เราไม่สนใจ คำถามก็คือแล้วเราจะเสียเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานคนนี้ทำไม เอาออกไปเลยไม่ดีกว่าหรือพอไปถามหัวหน้าว่าเอาออกมั้ย หัวหน้าก็มักจะตอบว่า เอาไว้แบบนี้แหละดีแล้วอย่างน้อยก็มีคนคอยช่วยงานจะดีหรือครับ

       "ช่วยแบบไม่เต็มที่แบบนี้"  ถ้าเป็นหัวหน้างานที่เข้าใจและต้องการดึงผลงานจากลูกน้องแต่ละคนให้ออกมาอย่างเต็มที่ เราในฐานะหัวหน้างาน ควรต้องปรับกลยุทธ์การบริหารอย่างไร ลองพิจารณาวิธีการดังนี้

  • พูดคุยและสอบถามถึงสาเหตุ หัวหน้างานที่ดีจะพยายามเข้าใจและหาสาเหตุที่ทำให้พนักงานคนนั้นผลงานไม่ออกมาหรือถ้าพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ทำให้หัวหน้าไม่ค่อยชอบใจ ก็จะมีการพูดคุยกัน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันมากกว่าที่จะปล่อยไว้แบบนั้น เนื่องจากการพูดคุยกันนั้น จะทำให้เกิดความเข้าใจและเปิดมุมมองของกันและกัน ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้น เมื่อเข้าใจแล้ว ก็จะทราบถึงที่มาที่ไปว่าทำไมพนักงานจึงทำผลงานไม่ได้หรือทำไมมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ ก็จะได้ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นได้
  • สอนงานและให้คำแนะนำ เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้ว หัวหน้างานที่ดีก็จะทำหน้าที่เป็น Coach ก็คือ จะมีการวางแผนกับพนักงานคนนั้นเพื่อสอนงานและให้คำแนะนำการทำงานที่ดี เพื่อทำให้พนักงานสามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อมีการสอนงานแล้ว สิ่งที่หัวหน้างานมักจะต้องดำเนินการต่อก็คือ ต้องมีการติดตามผลการสอนงาน ว่าพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน พฤติกรรมการทำงานในแบบที่ดีขึ้นหรือไม่ จากนั้นก็เสริมแรงในกรณีที่พนักงานทำได้ดี ก็จะเริ่มให้กำลังใจและให้คำชมเพื่อให้พนักงานรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทำต่อไป

         จะเห็นได้ว่าสิ่งที่หัวหน้างานที่ดีทำกับพนักงานที่ผลงานไม่ค่อยจะดีหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยถูกใจนั้น เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเรายังคงต้องการผลงานจากพนักงานคนนี้ เพราะบริษัทยังต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานคนนี้อยู่ทุกเดือน ดังนั้น แปลว่าเราก็ยังคงต้องคาดหวังผลงานที่ดีจากพนักงานคนนี้ให้ได้ และการที่จะทำให้ผลงานและพฤติกรรมของพนักงานคนนี้ดีขึ้นได้ก็คือ หัวหน้าจะต้องลงมาช่วยทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นให้ได้ มองให้ออกว่าอะไรคือจุดแข็งของพนักงานคนนี้ อะไรที่ไม่ดีถ้าทำความเข้าใจกันแล้วและไม่มีผลกระทบอะไรกับงาน ก็ปล่อยๆ ไปแต่ไปเน้นที่จุดแข็ง ซึ่งทำให้ผลงานพนักงานดีขึ้นได้จะดีกว่า

      ดังนั้นหากเราเป็นหัวหน้างาน ไม่ค่อยชอบใจผลงานของลูกน้องหรือไม่ค่อยชอบใจพฤติกรรมบางอย่างของลูกน้อง แล้วท่านปล่อยไปโดยไม่มีมาตรการในการเข้ามาช่วยหรือทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจว่าอะไรดี อะไรไม่ดีนั้น ผลสุดท้ายก็คือ เราก็จะไม่ได้ผลงานที่ดีจากพนักงานคนนั้นอีกเลย ดีไม่ดีพนักงานคนนั้นจะทำให้คนอื่นแย่ลงไปอีกด้วย ถ้าเราไม่รีบเข้าไปดำเนินการอะไรสักอย่าง

สรุปแล้ว หน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีก็คือ การทำให้พนักงานสร้างผลงานให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้ ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะเป็นที่เราชอบ หรือไม่ชอบก็ตาม หัวหน้าจะต้องบริหารจัดการและทำให้พนักงานแต่ละคนในทีมงานสร้างผลงานให้ได้  และที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้การที่จะหาบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กรได้แต่ละคนนั้นยากแสนยากดังนั้นคิดว่าเราฝึกพนักงานข้างใน ดีกว่ารับพนักงานเข้ามาใหม่ ซึ่งอย่างไรเราก็ต้องฝึกฝนอยู่ดี แถมยังำด้ใจลูกน้องอีกต่างหาก

  Wisdom Max Center "สร้างสรรค์ความรู้สู่ภูมิปัญญาของคุณ"

 

BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..

06/04/2561

ประเภทของสารเคมีอันตราย

อันตรายทางด้านเคมี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน อันเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ จากพิษของสารเคมี รวมทั้งผลท..

10/02/2561

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว..

20/01/2561

ซัพพลายเชน (Supply Chain)

ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Ma..

22/12/2560

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness..

30/11/2560

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ล่าสุด

พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ด..

25/11/2560

6 เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน"ประโยคนี้ เป็นคำพูดที่ฮิต ติดปาก ของคนทำงานหลายคน เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรือคำพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยัน ไม่ทำให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะใ..

23/11/2560

2 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน หมายถึงการนำความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฎิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทิภาพซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำมีทักษะ ในกานวิเคราะห์งา..

21/11/2560

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

ในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางคนในบริษัทก็เป็นนักสร้างปัญหาให้เจ้านายคอยแก้ไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่พนักงานบางคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ในระดับที่เจ้านายคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาหร..

21/11/2560

6 วิธีการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

ในการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ก็เป็นปัญหาที่ทีมงานคาดไม่ถึงมาก่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ไหวพริบ และเป็นการวัดกึ๋นของทีมได..

21/11/2560

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางค..

20/11/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560

8 ท่าบริหาร วิธีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทำงาน

ท่าบริหาร ผ่อนคลาย สำหรับคนนั่งทำงานมาฝาก เพราะการนั่งปั่นงานหน้าคอมพ์ตั้งแต่เช้ายันเย็น แทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลย นอกจากเข้าห้องน้ำ และกินข้าวตอนกลางวัน ก็งานออกจะยุ่งขนาดนี้ ก็อาจทำให้อาการปวดเมื่อยถาม..

02/10/2560

สุดยอดอาหารบำรุงสมอง & ช่วยเพิ่มความจำ

สมอง เป็นส่วนที่เราใช้งานมันอย่างหนักอยู่แทบทุกวันไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องเงิน ถ้าวันหนึ่งสมองของเราเกิดผิดปกติขึ้นมา คงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากแน่นอน แล้วทำไมเราไม่หันมาดูแล บ..

30/09/2560