Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

พนักงานผลงาน "ไม่เข้าตา ไม่ถูกใจ ไม่เอาไหน" หัวหน้าจะทำอย่างไร

18/04/2558
1,688

   

พนักงานผลงาน "ไม่เข้าตา ไม่ถูกใจ ไม่เอาไหน" หัวหน้าจะทำอย่างไร

 

              หากเรามีพนักงานที่มีผลงานที่ไม่เข้าตาเราเลยหรือมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจหรือไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามที่เรามอบหมายให้ไว้ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างานของพนักงานคนนี้ ท่านจะทำอย่างไรกับพนักงานคนนี้ดี   หัวหน้างานส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการและหัวหน้างานมือใหม่ ที่อาจจะยังมองไม่เห็นผลกระทบจากผลงานของพนักงานดังกล่าว จะมีพฤติกรรมต่อลูกน้องคนนี้อย่างไร ลองมาดูกันครับ

  • ไม่สนใจและไม่ใส่ใจ พฤติกรรมแรกที่หัวหน้ามักจะกระทำต่อพนักงานคนนี้ก็คือ เมื่อรู้ว่าพนักงานคนนี้เป็นคนที่ไม่มีผลงานและมีพฤติกรรมที่ตนไม่ชอบใจนัก ก็จะปล่อยพนักงานคนนั้นให้ทำงานไปโดยที่ไม่ให้ความสนใจและใส่ใจอะไร บางคนแทบจะไม่เข้าไปคุยด้วยเลยก็มี คล้ายๆ กับว่า ไม่ชอบก็ไม่อยากยุ่งด้วย อยากทำอะไรก็ทำไป
  • ไม่คุยด้วย หัวหน้างานบางคนก็แสดงออกกับพนักงานคนนี้โดยไม่คุยด้วย บางคนแสดงอาการเบื่ออย่างออกนอกหน้าเลยก็มีเวลาลูกน้องเดินเข้ามาคุย หัวหน้าก็จะทำเป็นไม่สนใจ ไม่ใส่ใจบ้างก็แสดงอาการว่ากำลังยุ่งอยู่และพยายามจะบอกพนักงานคนนั้นอย่างเป็นนัยๆ ว่ายุ่งอยู่ไม่ต้องเข้ามา
  • ไม่มอบหมายงานสำคัญ เมื่อหัวหน้ารู้ว่าพนักงานคนนี้ไม่ถูกใจเรา ส่วนใหญ่ก็จะไม่มอบหมายงานให้โดยเฉพาะงานสำคัญๆ บางคนดึงงานออกจากพนักงานคนนี้เลยด้วยซ้ำไปและเอาไปให้พนักงานคนอื่นทำแทนเพราะคิดว่าให้พนักงานคนนี้ทำเดี๋ยวก็จะเกิดแต่ความเสียหายกับงานแถมเรายังต้องมาเหนื่อยแก้ไขงานให้อีก ก็เลยให้คนอื่นทำดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยด้วย

         ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ ท่านผู้อ่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ในการบริหารจัดการพนักงานคนนี้   คำตอบก็คือ ไม่เลย ลองคิดดูสิครับถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัท เราจ่ายเงินเดือนให้พนักงานแต่พนักงานกลับทำผลงานไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีและทำให้เราไม่ชอบใจเท่าไหร่ แล้วถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆ โดยไม่บอกอะไรพนักงานคนนี้เลย ก็แปลว่า เรายอมให้พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ได้ โดยที่เราไม่สนใจ คำถามก็คือแล้วเราจะเสียเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานคนนี้ทำไม เอาออกไปเลยไม่ดีกว่าหรือพอไปถามหัวหน้าว่าเอาออกมั้ย หัวหน้าก็มักจะตอบว่า เอาไว้แบบนี้แหละดีแล้วอย่างน้อยก็มีคนคอยช่วยงานจะดีหรือครับ

       "ช่วยแบบไม่เต็มที่แบบนี้"  ถ้าเป็นหัวหน้างานที่เข้าใจและต้องการดึงผลงานจากลูกน้องแต่ละคนให้ออกมาอย่างเต็มที่ เราในฐานะหัวหน้างาน ควรต้องปรับกลยุทธ์การบริหารอย่างไร ลองพิจารณาวิธีการดังนี้

  • พูดคุยและสอบถามถึงสาเหตุ หัวหน้างานที่ดีจะพยายามเข้าใจและหาสาเหตุที่ทำให้พนักงานคนนั้นผลงานไม่ออกมาหรือถ้าพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ทำให้หัวหน้าไม่ค่อยชอบใจ ก็จะมีการพูดคุยกัน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันมากกว่าที่จะปล่อยไว้แบบนั้น เนื่องจากการพูดคุยกันนั้น จะทำให้เกิดความเข้าใจและเปิดมุมมองของกันและกัน ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้น เมื่อเข้าใจแล้ว ก็จะทราบถึงที่มาที่ไปว่าทำไมพนักงานจึงทำผลงานไม่ได้หรือทำไมมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ ก็จะได้ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นได้
  • สอนงานและให้คำแนะนำ เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้ว หัวหน้างานที่ดีก็จะทำหน้าที่เป็น Coach ก็คือ จะมีการวางแผนกับพนักงานคนนั้นเพื่อสอนงานและให้คำแนะนำการทำงานที่ดี เพื่อทำให้พนักงานสามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อมีการสอนงานแล้ว สิ่งที่หัวหน้างานมักจะต้องดำเนินการต่อก็คือ ต้องมีการติดตามผลการสอนงาน ว่าพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน พฤติกรรมการทำงานในแบบที่ดีขึ้นหรือไม่ จากนั้นก็เสริมแรงในกรณีที่พนักงานทำได้ดี ก็จะเริ่มให้กำลังใจและให้คำชมเพื่อให้พนักงานรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทำต่อไป

         จะเห็นได้ว่าสิ่งที่หัวหน้างานที่ดีทำกับพนักงานที่ผลงานไม่ค่อยจะดีหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยถูกใจนั้น เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเรายังคงต้องการผลงานจากพนักงานคนนี้ เพราะบริษัทยังต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานคนนี้อยู่ทุกเดือน ดังนั้น แปลว่าเราก็ยังคงต้องคาดหวังผลงานที่ดีจากพนักงานคนนี้ให้ได้ และการที่จะทำให้ผลงานและพฤติกรรมของพนักงานคนนี้ดีขึ้นได้ก็คือ หัวหน้าจะต้องลงมาช่วยทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นให้ได้ มองให้ออกว่าอะไรคือจุดแข็งของพนักงานคนนี้ อะไรที่ไม่ดีถ้าทำความเข้าใจกันแล้วและไม่มีผลกระทบอะไรกับงาน ก็ปล่อยๆ ไปแต่ไปเน้นที่จุดแข็ง ซึ่งทำให้ผลงานพนักงานดีขึ้นได้จะดีกว่า

      ดังนั้นหากเราเป็นหัวหน้างาน ไม่ค่อยชอบใจผลงานของลูกน้องหรือไม่ค่อยชอบใจพฤติกรรมบางอย่างของลูกน้อง แล้วท่านปล่อยไปโดยไม่มีมาตรการในการเข้ามาช่วยหรือทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจว่าอะไรดี อะไรไม่ดีนั้น ผลสุดท้ายก็คือ เราก็จะไม่ได้ผลงานที่ดีจากพนักงานคนนั้นอีกเลย ดีไม่ดีพนักงานคนนั้นจะทำให้คนอื่นแย่ลงไปอีกด้วย ถ้าเราไม่รีบเข้าไปดำเนินการอะไรสักอย่าง

สรุปแล้ว หน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีก็คือ การทำให้พนักงานสร้างผลงานให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้ ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะเป็นที่เราชอบ หรือไม่ชอบก็ตาม หัวหน้าจะต้องบริหารจัดการและทำให้พนักงานแต่ละคนในทีมงานสร้างผลงานให้ได้  และที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้การที่จะหาบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กรได้แต่ละคนนั้นยากแสนยากดังนั้นคิดว่าเราฝึกพนักงานข้างใน ดีกว่ารับพนักงานเข้ามาใหม่ ซึ่งอย่างไรเราก็ต้องฝึกฝนอยู่ดี แถมยังำด้ใจลูกน้องอีกต่างหาก

  Wisdom Max Center "สร้างสรรค์ความรู้สู่ภูมิปัญญาของคุณ"

 

BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

เปลี่ยนความคิดเถิด สุขจะเกิดในชีวิต

ในโลกแห่งอุดมคติ ความคิด ประสบการณ์ และความเชื่อที่เรามี มักจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และบุคคลที่เราพบปะ ที่จะช่วยขัดเกลา สร้างเสริม หรือเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะกับตัวเราเป็นที่สุข แต่ในโลกแห่งความเป..

23/09/2560

ทำไมเราจึงต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพ เพราะได้ผล และประหยัดที่สุด สุขภาพที่ดี คือ ดีทั้งทางกาย และใจ ขณะนี้สาเหตุการตายของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เปลี่ยนจากโรค..

09/09/2560

ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0

“องค์กรยุค 4.0” เป็นโครงสร้างธุรกิจแบบ Value-Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นอกจากองค์กรจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “คุณภาพของคน” ดังนั้น ความท้าทา..

09/09/2560

12 แนวคิดเพื่อชีวิตประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันชีวิตประจำวันของเรามักแทบจะ เรียกว่าเป็นธุรกิจไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม มักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากจะเปรียบชีวิตของคนเราเสมือนธุรกิจประเภทหนึ่งก็คงจ..

17/04/2560

18 ข้อคิด เพื่อชีวิตคนทำงาน‏

การเป็นคนเก่งนั้น ไม่ใช่เพราะความสามารถในการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นด้วย ขอเสนอ 18 ข้อคิด เพื่อชีวิตคนทำงาน‏ ที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงเพื่อชีวิตกา..

03/04/2560

เลือกใช้ Facebook ให้ถูกวิธี

Facebook กลายเป็นหน้าเว็บหลักของใครหลายๆ คนที่รักการท่องเว็บไซต์เป็นชีวิตจิตใจ ด้วยจุดเด่นของสังคมออนไลน์ ที่เชื่อมโยงสายใยของคนอีกหน้าจอ ทั้งที่รู้จักกันดี เคยรู้จัก หรือไม่รู้จักกันมาก่อน ให้สนิทสนม..

04/03/2560

ขจัดความเครียด ด้วยวิธีง่ายๆ แบบสุดทึ่ง

วิถีชีวิตที่เร่งรีบและสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะความเครียด ซึ่งวิธีการขจัดความเครียดก็มีหลากหลายวิธีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น การทำสมาธิ เล่นโยคะ หรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง นอก..

23/02/2560

เหตุผลที่คนทำงานต้องสร้างทีมเวิร์ค

การทำงานเป็นทีม หรือ ทีมเวิร์ค (Teamwork) ตามความเข้าใจของคนทำงานหลายคน คือ การรวมตัวกันของคนหลายคนเพื่อร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายในการทำงานที่เหมือนกัน มีความเข้าใจในจุดประสงค์ของงา..

23/02/2560

วิธีอยู่กับ “ทุกข์” ให้เป็น “สุข”...( ว.วชิรเมธี )

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้ มองโลกในแง่ดี (Optimism) หรือ มองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) แต่พระพุทธศาสนาสอนให้ มองโลกตามความเป็นจริง (Realism) นั่นคือ มองโลกอย่างที่โลกมันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากใ..

05/01/2560

สอนลูกให้เป็นคนดี-มีคุณธรรม

นักจิตวิทยาจาก Tufts University กล่าวไว้ว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนที่ชี้นำ เป็นต้นแบบในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา จริงใจ เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ลู..

16/12/2559

5 ขั้นตอนปรับ Mindset เพื่อพัฒนาวิธีการทำงาน

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า Mindset มาบ้าง เพราะเป็นคำศัพท์ที่นำมาใช้กันบ่อยขึ้นในแง่วิธีการสร้างแรงจูงใจและวิธีพัฒนาตนเอง โดยคำว่า Mindset นี้ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้คำนิยามไว้ว่า Min..

10/06/2559

“ความมุมานะและความเพียร จะทำให้เกิดความสำเร็จ”

พระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในความตั้งใจเพื่อประสบความสำเร็จ

01/06/2558

12 คุณสมบัติของหัวหน้าชั้นเยี่ยม

บทความ 12 outstanding personality traits of a great boss ให้ความรู้สึกดี ก็เลยเอามาเรียบเรียงใหม่และถ่ายทอดให้ท่านอ่าน ซึ่งเข้าใจง่ายๆ และน่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานจริงๆ ได้ไม่ยากนัก สำหรับท่านท..

18/04/2558

ทักษะสำคัญของหัวหน้า ที่มักจะ "ถูกมองข้าม"

คนที่เป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตาม ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการทั้งงาน และทั้งลูกน้องของตนเองนั้น ล้วนแต่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการทำงาน และในเรื่องของ..

18/04/2558

ผู้บริหารระดับสูงกับพฤติกรรม "ยอดแย่"

พฤติกรรมยอดแย่ของผู้ใหญ่บางคนในองค์กรที่มักจะสร้างความเอือมระอาให้กับพนักงานมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่หลายคนในหลายบริษัท ก็น่าจะเป็นแบบที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆ ของผู้บริหารระดับส..

18/04/2558

11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ข้อคิดของ Bill Gate ที่เคยพูดไว้ เพื่อให้เป็นข้อคิดและกำลังใจแก่เด็กๆ ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ จริงๆ แล้วการเรียนมีประโยชน์มากสำหรับอนาคต แต่เรื่องบางเรื่องโรงเรียน และมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนไว้ แต่กลับ..

18/04/2558

ทางออก การจ้างเหมาแรงงาน ม.๑๑/๑ จะบริหารอย่างไร

องค์กรต้องจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม องค์กรที่มีการใช้กำลังคนจำนวนมาก ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเกิดการจ้างเหมาแรงงาน หรือท..

23/04/2558

เป็นผู้นำที่เอาชนะใจ "ลูกน้อง"

"ผู้นำที่ดีที่สามารถเอาชนะใจลูกน้องได้ คือ ผู้นำที่ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของลูกน้อง" เมื่อเราอยู่ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้นำทีมงาน สิ่งที่เราต้องใส่ใจมากก..

23/12/2557

The 7 Wastes การลดความสูญเสีย 7 ประการ

การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ ข..

23/04/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership )

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วๆไป นั่นก็คือ ภาวะผู้นำ (Leadership) เพราะสิ่งนี้จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคนมุ่งไปข้างหน้า

15/01/2558