Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

12 คุณสมบัติของหัวหน้าชั้นเยี่ยม

18/04/2558
6,949

 

12 คุณสมบัติของหัวหน้าชั้นเยี่ยม

     บทความ 12 outstanding personality traits of a great boss ให้ความรู้สึกดี ก็เลยเอามาเรียบเรียงใหม่และถ่ายทอดให้ท่านอ่าน ซึ่งเข้าใจง่ายๆ และน่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานจริงๆ ได้ไม่ยากนัก สำหรับท่านที่อยากจะเป็นหัวหน้าที่ดีครับ ลองมาดูว่ามีอะไรบ้างครับ

1. Think positive คุณสมบัติแรกก็คือ ต้องเป็นคนคิดบวกและมีทัศนคติที่ดี มองหาโอกาสใหม่ๆและมองปัญหาว่าเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสใหม่ๆที่ทำให้เราได้พัฒนา เมื่อเราคิดบวก การบริหารจัดการพนักงานของเราก็จะบวกไปด้วยเช่นกัน

2. Be Honest คือ มีความซื่อสัตย์ ซึ่งตรงโปร่งใส กับการทำงานและกับพนักงานที่ตนดูแลอยู่ พูดความจริง ไม่โกหก และรักษาสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้กับพนักงานอยู่เสมอ

3. Delegate รู้จักที่จะมอบหมายงานให้กับลูกน้องให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะปล่อยให้ลูกน้องทำงานเอง เมื่อไหร่ที่ควรจะเข้ามาติดตามผล

4. Communicate ต้องรู้จักการสื่อความในด้านต่างๆ กับลูกน้องและทีมงานของตนเอง ไม่ใช่ทำงานแบบเงียบๆ คนเดียวโดยไม่สื่ออะไรให้กับทีมงานได้รับทราบเลย

5. Inspire ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องของตนได้อย่างดี สามารถเป็นต้นแบบที่ทำให้ลูกน้องอยากทำตามและมีพลังในการทำงานอยู่เสมอ

6. Align the team ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างทีมงานและกระตุ้นให้ทีมงานทำงานเป็นทีมได้อยู่เสมอ มีการบอกถึงเป้าหมายของทีม บอกความคืบหน้าของการทำงานและกระตุ้นทีมงานให้มีแรงจูงใจในการทำงานได้ตลอดเวลา

7. Balanced ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างความสมดุลในการทำงานได้ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) โดยสามารถบริหารการทำงานของพนักงานโดยสร้างความสมดุลในสองอย่างนี้ให้ได้ ไม่ใช่เน้นงานมากเกินไปหรือไม่เน้นเลยก็ไม่ได้

8. Give credit ให้ความดีความชอบแก่ลูกน้องของตนเอง ไม่ใช่เข้าข่ายที่ว่าความดีเอาเข้าตัวความชั่วส่งให้ลูกน้องไปให้หมด

9. Encourage Growth ส่งเสริมให้ลูกน้องเติบโตตามสายอาชีพ โดยมีการวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพร่วมกับลูกน้องของตนเอง รวมทั้งวางแผนในการพัฒนาพนักงานแต่ละคนด้วย

10. Praise ให้คำชมกับลูกน้องของตนเอง แสดงให้เห็นว่าเราชื่นชมและชื่นชอบผลงานของลูกน้องด้วยความจริงใจ แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆ ของพนักงานและถ้าเราชมพนักงานด้วยความจริงใจ เรื่องเล็กๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นด้วย

11. Mentor เป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานของตนเอง ทั้งนี้รวมถึงการสอนงาน (Coaching) เพื่อทำให้พนักงานเก่งขึ้นและใช้วิธีการหารือเพื่อหาแนวทางในการทำงานใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกว่า หัวหน้ากับเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันและเป็นคนคอยสนับสนุนพนักงานอยู่เสมอ

12. Fair มีความเป็นธรรม ก็คือ บริหารงานทุกคนปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองครับ

         ทั้งหมดข้างต้นก็คือ 12 คุณสมบัติที่จะทำให้เราเป็นหัวหน้างานชั้นเยี่ยมและเป็นที่รักของลูกน้องทุกคนได้เป็นอย่างดีและเพื่อนๆลองนำไปปฏิบัตินะครับ จะได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อเลย ขอบอก.......

      Wisdom Max Center "สร้างสรรค์ความรู้สู่ภูมิปัญญาของคุณ"

 

BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..

06/04/2561

ประเภทของสารเคมีอันตราย

อันตรายทางด้านเคมี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน อันเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ จากพิษของสารเคมี รวมทั้งผลท..

10/02/2561

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว..

20/01/2561

ซัพพลายเชน (Supply Chain)

ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Ma..

22/12/2560

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness..

30/11/2560

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ล่าสุด

พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ด..

25/11/2560

6 เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน"ประโยคนี้ เป็นคำพูดที่ฮิต ติดปาก ของคนทำงานหลายคน เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรือคำพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยัน ไม่ทำให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะใ..

23/11/2560

2 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน หมายถึงการนำความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฎิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทิภาพซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำมีทักษะ ในกานวิเคราะห์งา..

21/11/2560

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

ในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางคนในบริษัทก็เป็นนักสร้างปัญหาให้เจ้านายคอยแก้ไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่พนักงานบางคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ในระดับที่เจ้านายคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาหร..

21/11/2560

6 วิธีการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

ในการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ก็เป็นปัญหาที่ทีมงานคาดไม่ถึงมาก่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ไหวพริบ และเป็นการวัดกึ๋นของทีมได..

21/11/2560

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางค..

20/11/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560

8 ท่าบริหาร วิธีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทำงาน

ท่าบริหาร ผ่อนคลาย สำหรับคนนั่งทำงานมาฝาก เพราะการนั่งปั่นงานหน้าคอมพ์ตั้งแต่เช้ายันเย็น แทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลย นอกจากเข้าห้องน้ำ และกินข้าวตอนกลางวัน ก็งานออกจะยุ่งขนาดนี้ ก็อาจทำให้อาการปวดเมื่อยถาม..

02/10/2560

สุดยอดอาหารบำรุงสมอง & ช่วยเพิ่มความจำ

สมอง เป็นส่วนที่เราใช้งานมันอย่างหนักอยู่แทบทุกวันไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องเงิน ถ้าวันหนึ่งสมองของเราเกิดผิดปกติขึ้นมา คงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากแน่นอน แล้วทำไมเราไม่หันมาดูแล บ..

30/09/2560