Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

12 คุณสมบัติของหัวหน้าชั้นเยี่ยม

18/04/2558
5,920

 

12 คุณสมบัติของหัวหน้าชั้นเยี่ยม

     บทความ 12 outstanding personality traits of a great boss ให้ความรู้สึกดี ก็เลยเอามาเรียบเรียงใหม่และถ่ายทอดให้ท่านอ่าน ซึ่งเข้าใจง่ายๆ และน่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานจริงๆ ได้ไม่ยากนัก สำหรับท่านที่อยากจะเป็นหัวหน้าที่ดีครับ ลองมาดูว่ามีอะไรบ้างครับ

1. Think positive คุณสมบัติแรกก็คือ ต้องเป็นคนคิดบวกและมีทัศนคติที่ดี มองหาโอกาสใหม่ๆและมองปัญหาว่าเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสใหม่ๆที่ทำให้เราได้พัฒนา เมื่อเราคิดบวก การบริหารจัดการพนักงานของเราก็จะบวกไปด้วยเช่นกัน

2. Be Honest คือ มีความซื่อสัตย์ ซึ่งตรงโปร่งใส กับการทำงานและกับพนักงานที่ตนดูแลอยู่ พูดความจริง ไม่โกหก และรักษาสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้กับพนักงานอยู่เสมอ

3. Delegate รู้จักที่จะมอบหมายงานให้กับลูกน้องให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะปล่อยให้ลูกน้องทำงานเอง เมื่อไหร่ที่ควรจะเข้ามาติดตามผล

4. Communicate ต้องรู้จักการสื่อความในด้านต่างๆ กับลูกน้องและทีมงานของตนเอง ไม่ใช่ทำงานแบบเงียบๆ คนเดียวโดยไม่สื่ออะไรให้กับทีมงานได้รับทราบเลย

5. Inspire ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องของตนได้อย่างดี สามารถเป็นต้นแบบที่ทำให้ลูกน้องอยากทำตามและมีพลังในการทำงานอยู่เสมอ

6. Align the team ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างทีมงานและกระตุ้นให้ทีมงานทำงานเป็นทีมได้อยู่เสมอ มีการบอกถึงเป้าหมายของทีม บอกความคืบหน้าของการทำงานและกระตุ้นทีมงานให้มีแรงจูงใจในการทำงานได้ตลอดเวลา

7. Balanced ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างความสมดุลในการทำงานได้ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) โดยสามารถบริหารการทำงานของพนักงานโดยสร้างความสมดุลในสองอย่างนี้ให้ได้ ไม่ใช่เน้นงานมากเกินไปหรือไม่เน้นเลยก็ไม่ได้

8. Give credit ให้ความดีความชอบแก่ลูกน้องของตนเอง ไม่ใช่เข้าข่ายที่ว่าความดีเอาเข้าตัวความชั่วส่งให้ลูกน้องไปให้หมด

9. Encourage Growth ส่งเสริมให้ลูกน้องเติบโตตามสายอาชีพ โดยมีการวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพร่วมกับลูกน้องของตนเอง รวมทั้งวางแผนในการพัฒนาพนักงานแต่ละคนด้วย

10. Praise ให้คำชมกับลูกน้องของตนเอง แสดงให้เห็นว่าเราชื่นชมและชื่นชอบผลงานของลูกน้องด้วยความจริงใจ แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆ ของพนักงานและถ้าเราชมพนักงานด้วยความจริงใจ เรื่องเล็กๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นด้วย

11. Mentor เป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานของตนเอง ทั้งนี้รวมถึงการสอนงาน (Coaching) เพื่อทำให้พนักงานเก่งขึ้นและใช้วิธีการหารือเพื่อหาแนวทางในการทำงานใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกว่า หัวหน้ากับเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันและเป็นคนคอยสนับสนุนพนักงานอยู่เสมอ

12. Fair มีความเป็นธรรม ก็คือ บริหารงานทุกคนปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองครับ

         ทั้งหมดข้างต้นก็คือ 12 คุณสมบัติที่จะทำให้เราเป็นหัวหน้างานชั้นเยี่ยมและเป็นที่รักของลูกน้องทุกคนได้เป็นอย่างดีและเพื่อนๆลองนำไปปฏิบัตินะครับ จะได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อเลย ขอบอก.......

      Wisdom Max Center "สร้างสรรค์ความรู้สู่ภูมิปัญญาของคุณ"

 

BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พ..

10/11/2560

คิดก่อนพูด

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยพระราชทาน ส.ค.ส. แก่ประชาชนชาวไทยในวันขึ้นปีใหม่ 2540 มาให้ได้ รับทราบกันว่า พระองค์ท่านเคยทรงสอนไว้อย่างไรเกี่ยวกับความสำคัญของการพูด ขออัญ..

31/10/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

มงคลชีวิต 38 ประการ

พุทธศาสนากับคนไทยนั้นอยู่ด้วยกันมาอย่างช้านาน คนไทยซึมซับเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างผาสุก รวมไปถึงเชื่อมั่นในคำสอนต่าง ๆ ของพระอาจารย์ที่เป็น..

24/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

เช็คเลย! ลงพุง หรือ อ้วน

“อ้วน อ้วน อ้วน อ้วน อ้วน ใครๆ ก็หาว่าเธอน่ะอ้วนๆๆๆๆๆๆๆ คำว่า “อ้วน” พูดเบาๆ ก็เจ็บไม่แพ้คำว่า “แก่” เลยนะคะ แต่จะว่าไป “อ้วน” ก็ไม่ได้มีแค่ลักษณะเดียว บางคนดูอ้วนบึบบั่บทั้งตัว แต่บางคนก็อ้วนเฉพาะส่..

14/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า "ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมใ..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560

8 ท่าบริหาร วิธีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทำงาน

ท่าบริหาร ผ่อนคลาย สำหรับคนนั่งทำงานมาฝาก เพราะการนั่งปั่นงานหน้าคอมพ์ตั้งแต่เช้ายันเย็น แทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลย นอกจากเข้าห้องน้ำ และกินข้าวตอนกลางวัน ก็งานออกจะยุ่งขนาดนี้ ก็อาจทำให้อาการปวดเมื่อยถาม..

02/10/2560

สุดยอดอาหารบำรุงสมอง & ช่วยเพิ่มความจำ

สมอง เป็นส่วนที่เราใช้งานมันอย่างหนักอยู่แทบทุกวันไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องเงิน ถ้าวันหนึ่งสมองของเราเกิดผิดปกติขึ้นมา คงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากแน่นอน แล้วทำไมเราไม่หันมาดูแล บ..

30/09/2560

ธรรมกับการทำงานอย่างมีความสุข

“ทำอย่างไร จึงจะมีความสุขในการทำงาน” หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จะสร้างบรรยากาศในการทำงานให้คนทำงานมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพในลักษณะ “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์” ได้อย่างไรในฐานะเมืองไทยเป็นเมืองพุ..

28/09/2560

เปลี่ยนความคิดเถิด สุขจะเกิดในชีวิต

ในโลกแห่งอุดมคติ ความคิด ประสบการณ์ และความเชื่อที่เรามี มักจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และบุคคลที่เราพบปะ ที่จะช่วยขัดเกลา สร้างเสริม หรือเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะกับตัวเราเป็นที่สุข แต่ในโลกแห่งความเป..

23/09/2560

วิธีที่จะทำให้นอนหลับสบาย

เรารู้กันดีว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด แต่ที่ยากกว่านั้นก็คือ หลายคนนอนยังไงก็นอนไม่หลับ ถ้าใครไม่เคยเป็นก็คงไม่รู้รสชาติของความทรมาน หากเทคนิคมากมายที่เคยใช้ไม่สามารถทำให้คุณนอนหลับได้ ลองน..

23/09/2560

การขจัดรอยเปื้อนบนผ้า คราบสกปรก

การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า ควรทำอย่างระมัดระวัง รอยเปื้อนคราบสกปรกที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน มีดังนี้ ขจัดคราบเหลือง คอเสื้อใช้น้ำยาซักผ้าป้ายคราบทิ้งไว้แล้วเอาไปแช่ก่อนซักทุกครั้ง รอยเปื้อ..

11/09/2560

ทำไมเราจึงต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพ เพราะได้ผล และประหยัดที่สุด สุขภาพที่ดี คือ ดีทั้งทางกาย และใจ ขณะนี้สาเหตุการตายของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เปลี่ยนจากโรค..

09/09/2560

ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0

“องค์กรยุค 4.0” เป็นโครงสร้างธุรกิจแบบ Value-Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นอกจากองค์กรจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “คุณภาพของคน” ดังนั้น ความท้าทา..

09/09/2560