Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ทักษะสำคัญของหัวหน้า ที่มักจะ "ถูกมองข้าม"

18/04/2558
934

   ทักษะสำคัญของหัวหน้า ที่มักจะ "ถูกมองข้าม"

 

            คนที่เป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตาม ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการทั้งงานและทั้งลูกน้องของตนเองนั้นล้วนแต่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการบริหารคน ซึ่งส่วนใหญ่ทักษะที่ต้องเพิ่มพูนเป็นพิเศษก็คือทักษะในการบริหารคน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่หัวหน้างานทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมี เรียกว่าขาดไม่ได้เลยเพราะคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องอาศัยคนอื่นทำงานให้สำเร็จให้ได้ ดังนั้นทักษะในการบริหารจัดการคนจึงถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

           แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีทักษะในการบริหารจัดการที่มักจะถูกมองข้ามไปในการเป็นหัวหน้างานที่ดี และเป็นทักษะที่ไม่ค่อยจะมีใครสอนมากนักแต่กลับเป็นทักษะที่มีความสำคัญ ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานที่ดีเลยก็ว่าได้ ทักษะเหล่านี้คือ....

  • ทักษะการฟัง เรื่องของการฟังเป็นทักษะเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยมีใครสอนอย่างจริงจัง คนส่วนใหญ่ฟังแต่ฟังแบบไม่พยายามที่จะเข้าใจคนอื่น ฟังแล้วมักจะดึงเข้าหาประสบการณ์ของตนเองเป็นหลัก ทำให้บางครั้งที่ลูกน้องพูดอะไรมาแล้ว หัวหน้าก็ฟังแบบไม่เคยเข้าใจและมักจะคิดเองว่า ทำไมลูกน้องถึงไม่คิดให้ถูกต้องหรือทำไมลูกน้องถึงไม่คิดอย่างเรา ซึ่งนี่ก็คือการฟังอย่างไม่เข้าใจและการฟังแบบนี้มักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาเยอะ เพราะลูกน้องเองก็จะคิดว่าหัวหน้าไม่เคยเข้าใจเขาเลย พูดอะไรไปก็ไม่เคยฟังไม่เคยคิดจะเข้าใจ สุดท้ายปัญหาก็ตามมาอีกมากมายเนื่องจากหัวหน้าฟังไม่เป็นนี่เอง
  • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ เรื่องนี้ส่วนใหญ่มักจะได้เรียนกันในภาคของทฤษฎีของการสร้างแรงจูงใจ เรียนว่าความต้องการของคนเรามีอะไรบ้าง กี่ขั้น พอเรียนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับลูกน้องของตนเองได้เลย ได้แค่หลักการเอากลับไปเท่านั้น จริงๆ แล้วการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานอยากทำงานนั้น ตัวหัวหน้าเองต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เอื้อกับความต้องการของพนักงานมากกว่า ไปสร้างสิ่งที่พนักงานต้องการโดยตรงเพราะยังไงก็ไม่สามารถทำได้ตามที่พนักงานต้องการอยู่แล้ว ดังนั้นวิธีการง่ายๆ ที่ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันเลย ก็คือ หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยการเริ่มต้นวันทำงานทุกวันอย่างสดใส ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายพนักงานด้วยไมตรีจิตและความจริงใจ เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกอยากทำงานตั้งแต่ช่วงต้นวันของแต่ละวัน เวลาพนักงานทำงานได้ดี ก็ให้คำชมด้วยความจริงใจ ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆ แบบนี้ในทุกๆ วัน บรรยากาศในการทำงานก็จะดีขึ้นและแรงจูงใจในส่วนของการทำงานของพนักงานก็จะมีมากขึ้น หัวหน้างานบางคนคิดเอาเองว่าการที่พนักงานไม่มีแรงจูงใจเพราะได้รับเงินเดือนน้อยเกินไป คำถามก็คือหัวหน้างานเองสามารถที่จะเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานคนนั้นได้โดยตรงหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้าสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็คือ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีและเมื่อพนักงานสร้างผลงานที่ดีได้ ก็เข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานและการให้รางวัลตอบแทนก็จะตามมาเอง

 

  • ทักษะการให้ Feedback ทักษะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการบริหารจัดการผลงานของพนักงาน หัวหน้างานส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเรื่องของการให้ Feedback แก่ลูกน้องของตนเอง ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า Feedback เป็นอะไรที่ไม่สำคัญ ไม่ต้องบอกลูกน้องก็ได้ หัวหน้างานบางคนไม่กล้าที่จะให้ ไม่กล้าที่จะบอกและคุยเรื่องผลงานกับพนักงานของตนเองเลยด้วยซ้ำไป ซึ่งผลก็คือ ทำให้พนักงานไม่รู้ว่าตนเองทำผลงานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ดีไม่ดีอย่างไร ซึ่งถ้าพนักงานไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำงานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาผลงานได้อย่างแน่นอน เพราะไม่รู้ว่าตนเองทำอะไรไม่ดี หรือดี บ้าง และที่สำคัญก็คือ การที่หัวหน้าไม่บอกอะไรกับลูกน้องเลย ก็เป็นการทำให้ลูกน้องคิดไปเองว่า สิ่งที่ตนเองทำนั้นถูกต้อง และดีอยู่แล้ว สุดท้ายก็ไม่ต้องมีการพัฒนาอะไรกันเลย ผลงานก็จะออกมาแบบเดิมๆ ทุกๆ ปี
  • การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน อีกเรื่องที่ไม่มีใครพูด หรือสอนกันเลยก็คือ หัวหน้าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานได้ กล่าวคือ ทำให้พนักงานรู้สึกมีพลังในการทำงาน มีกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในการทำงานได้ ดังนั้นหัวหน้าที่ดีจะต้องแสดงให้ลูกน้องเห็นถึงพลังทางบวกของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ การมองโลกในแง่ดีและถ่ายทอดสิ่งดีๆ เหล่านี้สู่ลูกน้องแต่ละคน เพื่อให้เขามองโลกในมุมที่ดีและมีพลังในการทำงานมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหัวหน้างานหลายคนที่เป็นตัวดูดพลังของลูกน้อง ทำให้ลูกน้องหมดพลังในการทำงานก็เยอะครับ เพราะมัวแต่คิดว่าจะต้องตามต้องไล่บี้เอาผลงานจากลูกน้องให้ได้ โดยไม่สนใจหรือใส่ใจที่จะทำให้ลูกน้องรู้สึกดีเลย

            ทฤษฎีในเรื่องของการบริหารคนในด้านต่างๆ นั้นเป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ไว้ แต่บางเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าการเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของการทำงาน ซึ่งเอาเข้าจริงๆ ในชีวิตการทำงานนั้น เพียงแต่เริ่มต้นในแต่ละวันด้วยสิ่งที่ดี ด้วยบรรยากาศที่ดี ด้วยรอยยิ้ม และความรักและความจริงใจ แค่นี้ก็ทำให้การบริหารคนในทีมงานของเราดีขึ้นเยอะ และสิ่งที่ตามมาก็คือบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อผลงานของพนักงานและทีมงานอย่างมากเลยทีเดียว

Wisdom Max Center " สร้างสรรค์ความรู้สู่ภูมิัญญาของคุณ"

BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

เปลี่ยนความคิดเถิด สุขจะเกิดในชีวิต

ในโลกแห่งอุดมคติ ความคิด ประสบการณ์ และความเชื่อที่เรามี มักจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และบุคคลที่เราพบปะ ที่จะช่วยขัดเกลา สร้างเสริม หรือเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะกับตัวเราเป็นที่สุข แต่ในโลกแห่งความเป..

23/09/2560

ทำไมเราจึงต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพ เพราะได้ผล และประหยัดที่สุด สุขภาพที่ดี คือ ดีทั้งทางกาย และใจ ขณะนี้สาเหตุการตายของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เปลี่ยนจากโรค..

09/09/2560

ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0

“องค์กรยุค 4.0” เป็นโครงสร้างธุรกิจแบบ Value-Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นอกจากองค์กรจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “คุณภาพของคน” ดังนั้น ความท้าทา..

09/09/2560

12 แนวคิดเพื่อชีวิตประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันชีวิตประจำวันของเรามักแทบจะ เรียกว่าเป็นธุรกิจไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม มักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากจะเปรียบชีวิตของคนเราเสมือนธุรกิจประเภทหนึ่งก็คงจ..

17/04/2560

18 ข้อคิด เพื่อชีวิตคนทำงาน‏

การเป็นคนเก่งนั้น ไม่ใช่เพราะความสามารถในการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นด้วย ขอเสนอ 18 ข้อคิด เพื่อชีวิตคนทำงาน‏ ที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงเพื่อชีวิตกา..

03/04/2560

เลือกใช้ Facebook ให้ถูกวิธี

Facebook กลายเป็นหน้าเว็บหลักของใครหลายๆ คนที่รักการท่องเว็บไซต์เป็นชีวิตจิตใจ ด้วยจุดเด่นของสังคมออนไลน์ ที่เชื่อมโยงสายใยของคนอีกหน้าจอ ทั้งที่รู้จักกันดี เคยรู้จัก หรือไม่รู้จักกันมาก่อน ให้สนิทสนม..

04/03/2560

ขจัดความเครียด ด้วยวิธีง่ายๆ แบบสุดทึ่ง

วิถีชีวิตที่เร่งรีบและสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะความเครียด ซึ่งวิธีการขจัดความเครียดก็มีหลากหลายวิธีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น การทำสมาธิ เล่นโยคะ หรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง นอก..

23/02/2560

เหตุผลที่คนทำงานต้องสร้างทีมเวิร์ค

การทำงานเป็นทีม หรือ ทีมเวิร์ค (Teamwork) ตามความเข้าใจของคนทำงานหลายคน คือ การรวมตัวกันของคนหลายคนเพื่อร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายในการทำงานที่เหมือนกัน มีความเข้าใจในจุดประสงค์ของงา..

23/02/2560

วิธีอยู่กับ “ทุกข์” ให้เป็น “สุข”...( ว.วชิรเมธี )

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้ มองโลกในแง่ดี (Optimism) หรือ มองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) แต่พระพุทธศาสนาสอนให้ มองโลกตามความเป็นจริง (Realism) นั่นคือ มองโลกอย่างที่โลกมันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากใ..

05/01/2560

สอนลูกให้เป็นคนดี-มีคุณธรรม

นักจิตวิทยาจาก Tufts University กล่าวไว้ว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนที่ชี้นำ เป็นต้นแบบในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา จริงใจ เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ลู..

16/12/2559

5 ขั้นตอนปรับ Mindset เพื่อพัฒนาวิธีการทำงาน

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า Mindset มาบ้าง เพราะเป็นคำศัพท์ที่นำมาใช้กันบ่อยขึ้นในแง่วิธีการสร้างแรงจูงใจและวิธีพัฒนาตนเอง โดยคำว่า Mindset นี้ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้คำนิยามไว้ว่า Min..

10/06/2559

“ความมุมานะและความเพียร จะทำให้เกิดความสำเร็จ”

พระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในความตั้งใจเพื่อประสบความสำเร็จ

01/06/2558

12 คุณสมบัติของหัวหน้าชั้นเยี่ยม

บทความ 12 outstanding personality traits of a great boss ให้ความรู้สึกดี ก็เลยเอามาเรียบเรียงใหม่และถ่ายทอดให้ท่านอ่าน ซึ่งเข้าใจง่ายๆ และน่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานจริงๆ ได้ไม่ยากนัก สำหรับท่านท..

18/04/2558

พนักงานผลงาน "ไม่เข้าตา ไม่ถูกใจ ไม่เอาไหน" หัวหน้าจะทำอย่างไร

ถ้าท่านมีพนักงานที่มีผลงานที่ไม่เข้าตาเราเลย หรือมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ หรือไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามที่เรามอบหมายให้ไว้ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างานของพนักงานคนนี้ ท่านจะทำอย่างไรกับพนักงาน..

18/04/2558

ผู้บริหารระดับสูงกับพฤติกรรม "ยอดแย่"

พฤติกรรมยอดแย่ของผู้ใหญ่บางคนในองค์กรที่มักจะสร้างความเอือมระอาให้กับพนักงานมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่หลายคนในหลายบริษัท ก็น่าจะเป็นแบบที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆ ของผู้บริหารระดับส..

18/04/2558

11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ข้อคิดของ Bill Gate ที่เคยพูดไว้ เพื่อให้เป็นข้อคิดและกำลังใจแก่เด็กๆ ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ จริงๆ แล้วการเรียนมีประโยชน์มากสำหรับอนาคต แต่เรื่องบางเรื่องโรงเรียน และมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนไว้ แต่กลับ..

18/04/2558

ทางออก การจ้างเหมาแรงงาน ม.๑๑/๑ จะบริหารอย่างไร

องค์กรต้องจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม องค์กรที่มีการใช้กำลังคนจำนวนมาก ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเกิดการจ้างเหมาแรงงาน หรือท..

23/04/2558

เป็นผู้นำที่เอาชนะใจ "ลูกน้อง"

"ผู้นำที่ดีที่สามารถเอาชนะใจลูกน้องได้ คือ ผู้นำที่ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของลูกน้อง" เมื่อเราอยู่ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้นำทีมงาน สิ่งที่เราต้องใส่ใจมากก..

23/12/2557

The 7 Wastes การลดความสูญเสีย 7 ประการ

การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ ข..

23/04/2558

การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership )

ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วๆไป นั่นก็คือ ภาวะผู้นำ (Leadership) เพราะสิ่งนี้จะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคนมุ่งไปข้างหน้า

15/01/2558