Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

ทักษะสำคัญของหัวหน้า ที่มักจะ "ถูกมองข้าม"

18/04/2558
1,231

   ทักษะสำคัญของหัวหน้า ที่มักจะ "ถูกมองข้าม"

 

            คนที่เป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตาม ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการทั้งงานและทั้งลูกน้องของตนเองนั้นล้วนแต่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการบริหารคน ซึ่งส่วนใหญ่ทักษะที่ต้องเพิ่มพูนเป็นพิเศษก็คือทักษะในการบริหารคน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่หัวหน้างานทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมี เรียกว่าขาดไม่ได้เลยเพราะคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องอาศัยคนอื่นทำงานให้สำเร็จให้ได้ ดังนั้นทักษะในการบริหารจัดการคนจึงถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

           แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีทักษะในการบริหารจัดการที่มักจะถูกมองข้ามไปในการเป็นหัวหน้างานที่ดี และเป็นทักษะที่ไม่ค่อยจะมีใครสอนมากนักแต่กลับเป็นทักษะที่มีความสำคัญ ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานที่ดีเลยก็ว่าได้ ทักษะเหล่านี้คือ....

  • ทักษะการฟัง เรื่องของการฟังเป็นทักษะเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยมีใครสอนอย่างจริงจัง คนส่วนใหญ่ฟังแต่ฟังแบบไม่พยายามที่จะเข้าใจคนอื่น ฟังแล้วมักจะดึงเข้าหาประสบการณ์ของตนเองเป็นหลัก ทำให้บางครั้งที่ลูกน้องพูดอะไรมาแล้ว หัวหน้าก็ฟังแบบไม่เคยเข้าใจและมักจะคิดเองว่า ทำไมลูกน้องถึงไม่คิดให้ถูกต้องหรือทำไมลูกน้องถึงไม่คิดอย่างเรา ซึ่งนี่ก็คือการฟังอย่างไม่เข้าใจและการฟังแบบนี้มักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาเยอะ เพราะลูกน้องเองก็จะคิดว่าหัวหน้าไม่เคยเข้าใจเขาเลย พูดอะไรไปก็ไม่เคยฟังไม่เคยคิดจะเข้าใจ สุดท้ายปัญหาก็ตามมาอีกมากมายเนื่องจากหัวหน้าฟังไม่เป็นนี่เอง
  • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ เรื่องนี้ส่วนใหญ่มักจะได้เรียนกันในภาคของทฤษฎีของการสร้างแรงจูงใจ เรียนว่าความต้องการของคนเรามีอะไรบ้าง กี่ขั้น พอเรียนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับลูกน้องของตนเองได้เลย ได้แค่หลักการเอากลับไปเท่านั้น จริงๆ แล้วการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานอยากทำงานนั้น ตัวหัวหน้าเองต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เอื้อกับความต้องการของพนักงานมากกว่า ไปสร้างสิ่งที่พนักงานต้องการโดยตรงเพราะยังไงก็ไม่สามารถทำได้ตามที่พนักงานต้องการอยู่แล้ว ดังนั้นวิธีการง่ายๆ ที่ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันเลย ก็คือ หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยการเริ่มต้นวันทำงานทุกวันอย่างสดใส ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายพนักงานด้วยไมตรีจิตและความจริงใจ เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกอยากทำงานตั้งแต่ช่วงต้นวันของแต่ละวัน เวลาพนักงานทำงานได้ดี ก็ให้คำชมด้วยความจริงใจ ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆ แบบนี้ในทุกๆ วัน บรรยากาศในการทำงานก็จะดีขึ้นและแรงจูงใจในส่วนของการทำงานของพนักงานก็จะมีมากขึ้น หัวหน้างานบางคนคิดเอาเองว่าการที่พนักงานไม่มีแรงจูงใจเพราะได้รับเงินเดือนน้อยเกินไป คำถามก็คือหัวหน้างานเองสามารถที่จะเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานคนนั้นได้โดยตรงหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้าสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็คือ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีและเมื่อพนักงานสร้างผลงานที่ดีได้ ก็เข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานและการให้รางวัลตอบแทนก็จะตามมาเอง

 

  • ทักษะการให้ Feedback ทักษะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการบริหารจัดการผลงานของพนักงาน หัวหน้างานส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเรื่องของการให้ Feedback แก่ลูกน้องของตนเอง ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า Feedback เป็นอะไรที่ไม่สำคัญ ไม่ต้องบอกลูกน้องก็ได้ หัวหน้างานบางคนไม่กล้าที่จะให้ ไม่กล้าที่จะบอกและคุยเรื่องผลงานกับพนักงานของตนเองเลยด้วยซ้ำไป ซึ่งผลก็คือ ทำให้พนักงานไม่รู้ว่าตนเองทำผลงานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ดีไม่ดีอย่างไร ซึ่งถ้าพนักงานไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำงานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาผลงานได้อย่างแน่นอน เพราะไม่รู้ว่าตนเองทำอะไรไม่ดี หรือดี บ้าง และที่สำคัญก็คือ การที่หัวหน้าไม่บอกอะไรกับลูกน้องเลย ก็เป็นการทำให้ลูกน้องคิดไปเองว่า สิ่งที่ตนเองทำนั้นถูกต้อง และดีอยู่แล้ว สุดท้ายก็ไม่ต้องมีการพัฒนาอะไรกันเลย ผลงานก็จะออกมาแบบเดิมๆ ทุกๆ ปี
  • การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน อีกเรื่องที่ไม่มีใครพูด หรือสอนกันเลยก็คือ หัวหน้าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานได้ กล่าวคือ ทำให้พนักงานรู้สึกมีพลังในการทำงาน มีกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในการทำงานได้ ดังนั้นหัวหน้าที่ดีจะต้องแสดงให้ลูกน้องเห็นถึงพลังทางบวกของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ การมองโลกในแง่ดีและถ่ายทอดสิ่งดีๆ เหล่านี้สู่ลูกน้องแต่ละคน เพื่อให้เขามองโลกในมุมที่ดีและมีพลังในการทำงานมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหัวหน้างานหลายคนที่เป็นตัวดูดพลังของลูกน้อง ทำให้ลูกน้องหมดพลังในการทำงานก็เยอะครับ เพราะมัวแต่คิดว่าจะต้องตามต้องไล่บี้เอาผลงานจากลูกน้องให้ได้ โดยไม่สนใจหรือใส่ใจที่จะทำให้ลูกน้องรู้สึกดีเลย

            ทฤษฎีในเรื่องของการบริหารคนในด้านต่างๆ นั้นเป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ไว้ แต่บางเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าการเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของการทำงาน ซึ่งเอาเข้าจริงๆ ในชีวิตการทำงานนั้น เพียงแต่เริ่มต้นในแต่ละวันด้วยสิ่งที่ดี ด้วยบรรยากาศที่ดี ด้วยรอยยิ้ม และความรักและความจริงใจ แค่นี้ก็ทำให้การบริหารคนในทีมงานของเราดีขึ้นเยอะ และสิ่งที่ตามมาก็คือบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อผลงานของพนักงานและทีมงานอย่างมากเลยทีเดียว

Wisdom Max Center " สร้างสรรค์ความรู้สู่ภูมิัญญาของคุณ"

BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..

06/04/2561

ประเภทของสารเคมีอันตราย

อันตรายทางด้านเคมี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน อันเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ จากพิษของสารเคมี รวมทั้งผลท..

10/02/2561

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว..

20/01/2561

ซัพพลายเชน (Supply Chain)

ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Ma..

22/12/2560

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness..

30/11/2560

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ล่าสุด

พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ด..

25/11/2560

6 เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน"ประโยคนี้ เป็นคำพูดที่ฮิต ติดปาก ของคนทำงานหลายคน เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรือคำพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยัน ไม่ทำให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะใ..

23/11/2560

2 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน หมายถึงการนำความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฎิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทิภาพซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำมีทักษะ ในกานวิเคราะห์งา..

21/11/2560

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

ในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางคนในบริษัทก็เป็นนักสร้างปัญหาให้เจ้านายคอยแก้ไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่พนักงานบางคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ในระดับที่เจ้านายคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาหร..

21/11/2560

6 วิธีการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

ในการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ก็เป็นปัญหาที่ทีมงานคาดไม่ถึงมาก่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ไหวพริบ และเป็นการวัดกึ๋นของทีมได..

21/11/2560

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางค..

20/11/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560

8 ท่าบริหาร วิธีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทำงาน

ท่าบริหาร ผ่อนคลาย สำหรับคนนั่งทำงานมาฝาก เพราะการนั่งปั่นงานหน้าคอมพ์ตั้งแต่เช้ายันเย็น แทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลย นอกจากเข้าห้องน้ำ และกินข้าวตอนกลางวัน ก็งานออกจะยุ่งขนาดนี้ ก็อาจทำให้อาการปวดเมื่อยถาม..

02/10/2560

สุดยอดอาหารบำรุงสมอง & ช่วยเพิ่มความจำ

สมอง เป็นส่วนที่เราใช้งานมันอย่างหนักอยู่แทบทุกวันไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องเงิน ถ้าวันหนึ่งสมองของเราเกิดผิดปกติขึ้นมา คงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากแน่นอน แล้วทำไมเราไม่หันมาดูแล บ..

30/09/2560