Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

เทคนิคการบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Strategic Warehouse Managementfor Cost Saving)..สัมนาพุธที่ 26 เมษายน 2560 HOT...

22/03/2560
652
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ชลบุรี
วันที่อบรม : 26/04/2560
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
รับสมัคร : 20 อัตรา
คงเหลือ : 6 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 3,500 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 3,200 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรคกับขนมเลิศรส
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท เหมราชใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น เหมราชเก่า
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง
60 นาที จากระยอง
 
 

เอกสารแนบ
download

Slide1

File size : 0.29 Mb | File type : .JPG | Download : 29

download

Slide2

File size : 0.26 Mb | File type : .JPG | Download : 33

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

กลยุทธ์การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาสินค้าเพื่อพัฒนางานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ สัมมนาวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 Hot .......

ในภาวการณ์จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับตลาดที่ซบเซาในปัจจุบัน ทำให้องค์กรทั้งหลายมุ่งเน้นกับการบริหารต้นทุนมากยิ่งขึ้นและหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานจัดซื้อ (Purchase Management) เพื่อเพิ่มข..

08/05/2560

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor) NEW.. สัมมนาวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้..

05/06/2560

Up Date กฎหมายแรงงานปี 2560 การจัดทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและการบริหารผู้รับเหมาช่วง HOT.... วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560

กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีการกำหนดให้เกษียณ 60 ปีและต้องจ่ายค่าชดเชย จะกระทบต่อการจ้างงาน นายจ้าง ลูกจ้างจึงต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้า จัดทำสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี ก็ม..

19/06/2560

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ฉบับเข้าใจง่ายใน 1 วัน (APQP and PPAP in 1 Day) สัมมนาวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

กระบวนการสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การเตรียมการด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า (APQP) เพื่อการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(Production..

23/06/2560