Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) New.. สัมมนาวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

19/02/2560
976
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ชลบุรี
วันที่อบรม : 28/03/2560
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
รับสมัคร : 25 อัตรา
คงเหลือ : 7 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 3,200 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 2,900 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรคกับขนมเลิศรส
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท เหมราชใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น เหมราชเก่า
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง
60 นาที จากระยอง
 
 

เอกสารแนบ
download

การสอนงานแบบ OJT

File size : 0.82 Mb | File type : .pdf | Download : 78

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

อัพเดทกฎหมายแรงงาน ปี 60 และกฎหมายแรงงานที่ HR และนายจ้างควรรู้ HOT.... สัมมนาวันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีการกำหนดให้เกษียณ 60 ปีและต้องจ่ายค่าชดเชยจะกระทบต่อการจ้างงาน นายจ้าง ลูกจ้างจึงต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้า เทคนิคหลายประการที่ นายจ้าง, ฝ่ายบุค..

22/09/2560

จิตวิทยาการบริหาร&เทคนิคการจูงใจทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of Management & Motivating Techniques) NEW...สัมมนาวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไ..

11/08/2560

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor) NEW.. สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้..

05/06/2560