Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) New.. สัมมนาวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

19/02/2560
893
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ชลบุรี
วันที่อบรม : 28/03/2560
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
รับสมัคร : 25 อัตรา
คงเหลือ : 7 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 3,200 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 2,900 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรคกับขนมเลิศรส
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท เหมราชใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น เหมราชเก่า
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง
60 นาที จากระยอง
 
 

เอกสารแนบ
download

การสอนงานแบบ OJT

File size : 0.82 Mb | File type : .pdf | Download : 73

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

กลยุทธ์การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาสินค้าเพื่อพัฒนางานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ สัมมนาวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 Hot .......

ในภาวการณ์จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับตลาดที่ซบเซาในปัจจุบัน ทำให้องค์กรทั้งหลายมุ่งเน้นกับการบริหารต้นทุนมากยิ่งขึ้นและหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานจัดซื้อ (Purchase Management) เพื่อเพิ่มข..

08/05/2560

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor) NEW.. สัมมนาวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้..

05/06/2560

Up Date กฎหมายแรงงานปี 2560 การจัดทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและการบริหารผู้รับเหมาช่วง HOT.... วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560

กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีการกำหนดให้เกษียณ 60 ปีและต้องจ่ายค่าชดเชย จะกระทบต่อการจ้างงาน นายจ้าง ลูกจ้างจึงต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้า จัดทำสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี ก็ม..

19/06/2560

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ฉบับเข้าใจง่ายใน 1 วัน (APQP and PPAP in 1 Day) สัมมนาวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

กระบวนการสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การเตรียมการด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า (APQP) เพื่อการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(Production..

23/06/2560