Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management) HOT HOT HOT สัมมนาวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562

23/01/2562
1,735
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ศรีราชา ชลบุรี
วันที่อบรม : 21/03/2562 - 21/03/2562
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
รับสมัคร : 20 อัตรา
คงเหลือ : 11 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 3,200 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 2,900 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรกกับขนมเลิศรส
บรรยากาศเขียวขจี ผ่อนคลายสไตล์สนามกอล์ฟและรีสอร์ท
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท, เหมราชใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้, สยามอีสเทิร์น, เหมราชเก่า ปิ่นทอง 4 5
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง นิคมพัฒนา
60 นาที จากมาบตาพุด ระยอง
 
 

เอกสารแนบ
download

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต

File size : 0.53 Mb | File type : .pdf | Download : 33

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

อัพเดทกฎหมายแรงงาน 62 ที่ HR และผู้บริหารควรรู้ (Labor Law 2019 update ) HOT HOT HOT สัมมนาวันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2562

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายแรงงานใหม่ ฉลายฉบับ และ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉฉบับที่ 7 ก็ได้ประกาศในพระราชกิจจุนาเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับใน 30 วันหลังจากนั้น ซึ่งเน..

10/04/2562

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training (Job Instruction Techniques (On the Job Training (OJT)) HOT...สัมมนาวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

12/02/2561

5 ก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ (5 Steps to Be Great Supervisor in Practice) NEW...สัมมนาวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

26/03/2562

ปี 2562 บริษัทฯของท่านใช้บริการของวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ "เราจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากท่านไปร่วมทำบุญหลักสูตรละ 299 บาท" เพื่อซื้อ พระไตรปิฎกและตู้เก็บถวายวัดในภาคอิสาน

เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญซื้อพระไตรปิฎกพร้อมตู้ เพื่อนำไปถวายแด่วัดที่ห่างไกลและยังไม่มีพระไตรปิฎก สำหรับพระภิกษุและสามเณรไว้ศึกษาพระธรรมคำสอน ในภาคอิสาน โดยท่านและบริษัทฯของท่านใช้บริการการอบรมขิงวิส..

02/01/2562