Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

TRAINER

วิทยากร

ข้อมูลวิทยากร

อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (NEC : New Entrepreneur Creation) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การตลาดแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทักษะหัวหน้างาน สถาบันฝ่ายบุคคลดอทคอม
 • การวางแผนงาน มอบหมายงาน และการตัดสินใจ สถาบันฝ่ายบุคคลดอทคอม
 • เทคนิคการสื่อสารในองค์กร สถาบันฝ่ายบุคคลดอทคอม
 • Train the trainer สถาบันฝ่ายบุคคลดอทคอม
 • HR For Non HR สถาบันฝ่ายบุคคลดอทคอม
 • 30 เครื่องมือสร้างหัวหน้างานอัจฉริยะ สถาบันฝ่ายบุคคลดอทคอม
 • 22 เครื่องมือในการพัฒนาฝึกอบรม สถาบันฝ่ายบุคคลดอทคอม
 • เทคนิคการสอนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • วิทยากรประจำหลักสูตร “Positive Thinking for Life”
 • วิทยากรประจำหลักสูตร  “10 Tool for Supervisory Skills”

บทบาทที่ปรึกษา

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท สหปลื้ม จำกัด

นักเขียนอาชีพ

เขียนบทความ แบ่งปันประสบการณ์ ที่บล็อก www.thorfun.com/mongkhol

 

ประวัติการทำงาน -ในอดีต

 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท เอชอาร์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอชอาร์ดี ไอ จำกัด
 • Project Manager บริษัท เอชอาร์ดี ไอ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
 • Senior Training บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
 • วิทยากรบรรยายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษาปี 4 ม.ราชภัฎราชนครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวสมัครงาน
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา คณะทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม เรื่อง HR มืออาชีพ
 • บรรยายหลักสูตรออนไลน์ Great Training day ให้ www.tiptalk.tv
 • บรรยายหลักสูตรออนไลน์ Positive Thinking for life ให้ www.tiptalk.tv
 • บรรยายหลักสูตร “ก่อนการจัดฝึกอบรม” ให้ Tiptalk Show ครั้ง ที่ 1
 • บรรยายหลักสูตร “Happy Workplace” ให้ Tiptalk Show ครั้งที่ 2
 • คณะกรรมการชมรมบริหารงานบุคคล (ชายคลอง)

ผลงานทางวิชาการ

 • ได้รับการตีพิมพ์บทความ HR Corner เล่มที่  7
 • เรื่อง กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรด้วย happy workplace
 • เขียนบทความใน www.oknation.net/Blog/HRDTraining
 • เขียนบทความ ใน www.thorfun.com/mongkhol
 • ได้รางวัล Story of the week 8 สัปดาห์
 • ได้รับการสัมภาษณ์การเป็นนักเขียนใน เว็บไซค์ ทอฝัน www.thorfun.com
 • ได้รับการสัมภาษณ์รายการ Trainer talk เรื่องการอบรมและการพัฒนาด้วยความคิดเชิงบวก
 • ได้รับการสัมภาษณ์รายการ ฟรีสไตล์ By ดร.เอก เรื่องการพัฒนาด้วยหลักคิดเชิงบวก และ การพัฒนาคน

 

บริษัทฯที่เคยแบ่งปันประสบการณ์ด้านวิทยากร (บางส่วน)

1.บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด                                     

2.บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท ยูเรเซีย พล๊อพเพอร์ตี Lเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

4.บริษัท ไทยซัมมิท อินดัลทรี จำกัด

5.บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริง จำกัด                                

6.บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จำกัด

7.บริษัท เบทาโกร จำกัด                                                         

8.มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

9.บริษัท ไทยฟู๊ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด                                        

10.บริษัท ไทยยูเนี ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

11.บริษัท ฮาโต จำกัด                                                           

12.บริษัท ซิกม่าแลงเจอรี  จำกัด

13.บริษัท สหปลื้ม จำกัด                                                        

14.บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด

15.สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา                    

16.โรงแรม La Flora Resort Patong  2 รุ่น

17.บริษัท สยามมารีนโปรดักซ์ จำกัด                                        

18.ไทยประกันชีวิต

19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล          

20.บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

21.ESCO Lat Krabang                                                         

22.บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำกัด

23.โรงแรมทวินปาล์ม ภูเก็ต 2 รุ่น                                            

24.SCAN-INTER COMPANY 2 รุ่น

25.S&SONs TRADING CO.,LTD. 2 รุ่น                                   

26.บริษัท เอนไก ไทย จำกัด

27.บริษัท ฮาลล่า วีสทีออน ไคลเมท ตอนโทรล(ประเทศไทย) จำกัด  

28.บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 5 รุ่น

29.บริษัท ซียูอีแอล จำกัด                                                     

30.บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

31.บริษัท บลู เด็ค จำกัด                                                       

32.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาโคราช

33.โรงแรม Access Resort Villas ภูเก็ต                                    

34.ไบเทค บางนา

35.บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติ้ง จำกัด                                    

36.บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

37.โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานีระยะที  2      

38.บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด 2 รุ่น

39.บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด                  

40. Happy MPM 2 รุ่น

41.Jaspal Home 3 รุ่น                                                         

42.ไทยซัมซุงประกันชีวิต

43.บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด                                

44.F&N Dairies

45.Eftec Thailand 2 รุ่น                                                      

46.บางกอกแคน 13 รุ่น

47.สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร                                    

48.ร้านอาหารช็อคโกแลตวิว

49.ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง                                        

50.ไทยแอร์โรว์ 4 รุ่น

51.Meiwa Mold (Thailand) 2 รุ่น                                          

52.โรงพยาบาลท่าเรือ

53.บริษัท เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด 4 รุ่น      

54.สปสช

55.Thai Luxe enterprises public company                           

56. AGC Matex (Thailand)

57. AGC Tecnno Glass                                                     

58. ดีไอซี กราฟฟิ ค (ประเทศไทย) 2 รุ่น

59. Suntower                                                                

60. Professional One 2 รุ่น

61. Novotel Phuket 2 รุ่น                                                  

62. AGA Service (Thailand)

63. NUMBU HYDRAULIE CYLINDERS                                

64. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตังv 3 รุ่น

65. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4                            

66. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

67. โทรคาเดโร กรุ๊ป                                                         

68.บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

69. กรมทางหลวงชนบท จังหวัดอุบลราชธานี                          

70. ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้

บรรยาย Public Training

     1. Public Training  สถาบัน Dr.fish

องค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

    2. Public Training สถาบัน Dr.fish

10 Tools Supervisory Skills

    3. Grand Opening สถาบัน Dr.fish

หลักสูตร พัฒนาตนเองด้วยหลักคิดบวกและคิดสร้างสรรค์

  4. Public Training สถาบัน Dr.fish

หลักสูตร พัฒนาตนเองด้วยหลักคิดบวกและคิดสร้างสรรค์

  5. Public Training สถาบัน Thailand Leadership Academy

หลักสูตร The Power of Positive Thinking รุ่นที  1

  6. Public Training สถาบัน พีเพิ่ลไดนามิค จำกัด

หลักสูตร Positive Thinking for life รุ่นที  1

  7. Public Training สถาบัน พีเพิ่ลไดนามิค จำกัด

หลักสูตร Positive Thinking for life รุ่นที  2

  8. Public Training สถาบัน พีเพิ่ลไดนามิค จำกัด

หลักสูตร Positive Thinking for life รุ่นที  3

 9. Public Training สถาบัน G.O.D Training & Consultants Institute

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อพร้อมสู่ AECประสบการณ์

 โครงการแบ่งปัน ด้านงานเขียน

  -  แบ่งปันงานเขียน 2 รุ่น

  -  แบ่งปันประสบการณ์ การเป็นวิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ  2 รุ่น

  -  แบ่งปันการคิดเชิงบวก 1 รุ่น

  -  แบ่งปันการเป็นวิทยากร 4 รุ่น

 

แบ่งปันประสบการณ์ CSR

        แบ่งปันความรู้ด้านคิดบวก ให้ 3 โรงเรียน คือ

            1. โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

            2. โรงเรียนเลิศปัญญา

            3. โรงเรียนสิงห์สมุทร

 

 

บรรยากาศการจัดอบรม In-House Training