Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

21/11/2560
215

3 สิ่งที่สร้างพนักงานให้เป็นนักแก้ปัญหา

                  ในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางคนในบริษัทก็เป็นนักสร้างปัญหาให้เจ้านายคอยแก้ไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่พนักงานบางคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ในระดับที่เจ้านายคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาหรือเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คับขันได้ การที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพในการทำงานบริษัทต้องไม่ละเลยที่จะฝึกฝนให้พนักงานมีความเป็นนักแก้ปัญหาด้วยตนเอง มากกว่าที่จะคอยรอฟังคำสั่ง หรือรับเอาคำตอบมาปฏิบัติเพียงอย่างเดียว การสร้างให้พนักงานเป็นนักแก้ปัญหาอาจต้องอาศัยหลัก 3 ประการง่าย ๆ ดังนี้

 

 1. ค้นหาเอกลักษณ์ของปัญหา  แม้ว่าหลายปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีความใกล้เคียงกันมากเพียงใด แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้การแก้ปัญหาแบบเดียวกันได้กับทุกปัญหา คำตอบเพียงคำตอบเดียวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ตอบทุกคำถาม การที่จะฝึกให้พนักงานเป็นนักแก้ปัญหา บริษัทต้องพยายามฝึกให้พนักงานมองและค้นหาเอกลักษณ์ของปัญหานั้นให้แตกต่าง ให้มองว่าในความเหมือนย่อมมีความแตกต่างอยู่เสมอ ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันของปัญหาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราคิดแก้ปัญหาได้ไวขึ้น แต่เราไม่สามารถนำความเหมือนนั้นมาใช้ตอบได้ทุกปัญหาการค้นหาเอกลักษณ์ของปัญหาจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

 

  2. มองปัญหาให้ใหญ่และไกลกว่าเดิม มองเหตุการณ์และปัญหาให้ใหญ่กว่าเดิม เป็นการกระตุ้นให้สมองเราพยายามคิดแก้ปัญหาให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งหาคำตอบสำหรับปัญหาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ให้เรามองปัญหาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่มากขึ้นอีกระดับหนึ่ง อีกทั้งยังต้องมองปัญหาให้ไกลกว่าเดิมว่าปัญหาอาจจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ แล้วเราจะต้องเตรียมการรับมือนั้นอย่างไร อาจจะคล้ายกับการที่เราเตรียมใจเผื่อไว้ผิดหวังหากผลที่คาดหวังไม่เป็นจริง แต่ในกรณีของการแก้ปัญหา ให้เรามองว่าเมื่อปัญหาไปถึงขั้นนั้นแล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไร เราต้องให้ความสำคัญกับคำว่า “ถ้า” เพราะมันจะช่วยให้เรารู้จักการเตรียมตัวทุ่มเทกับการแก้ปัญหามากขึ้น

 

3. จัดระบบการแก้ปัญหา การจัดระบบให้กับความคิดไม่เพียงเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเท่านั้น ยังเป็นการทำให้ความคิดในการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ในการแก้ปัญหาให้เรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่าเสมอ การเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาก็เป็นเหมือนการช่วยคลายความความตึงเครียดของอีกปัญหาหนึ่งไปได้ด้วย เมื่อเราแก้ปัญหานี้ได้ทุกอย่างก็จะค่อย ๆ คลี่คลายไปได้เอง บางครั้งเราอาจต้องมองข้ามวิธีการแก้ปัญหาที่อาศัยข้อมูลจำนวนมาก เพราะนั่นไม่ได้ทำให้เราเกิดความคิดที่จะแก้ปัญหา เพราะเมื่อคิดจะแก้ปัญหาครั้งใด ก็หันไปมองแต่วิธีแก้ปัญหาแบบเก่า ๆ ไม่เคยคิดที่จะมองหาวิธีการแบบใหม่ อาจจะทำให้ทักษะในการเป็นนักแก้ปัญหาของเราหยุดนิ่ง แน่นอนว่าความสำเร็จของการเป็นนักแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้จริงนั้น ต้องอาศัยกระบวนการการกระตุ้นให้พนักงานได้ฝึกคิดและทดลองแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ ให้พนักงานมุ่งความสนใจไปยังเป้าหมายของการแก้ปัญหา และคาดหวังให้เห็นผลสำเร็จของการแก้ปัญหานั้น เท่านี้ความคาดหวังที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพและน่าไว้วางใจก็ไม่น่าจะไกลกว่าที่คาดการณ์ไว้

 

 

วิดีโอ
BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..

06/04/2561

ประเภทของสารเคมีอันตราย

อันตรายทางด้านเคมี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน อันเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ จากพิษของสารเคมี รวมทั้งผลท..

10/02/2561

ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์และสารอะซิโตน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเข้าสารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากเก็บสำรองไว้ใช้ในกระบวนการผลิต บรรจุไว..

20/01/2561

ซัพพลายเชน (Supply Chain)

ความหมายของซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มี ต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Ma..

22/12/2560

เทคนิคขั้นเทพสู่การทำงานทรงประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness..

30/11/2560

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ล่าสุด

พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ด..

25/11/2560

6 เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน"ประโยคนี้ เป็นคำพูดที่ฮิต ติดปาก ของคนทำงานหลายคน เพื่อใช้เป็นกำลังใจ หรือคำพูดปลอบใจให้กับตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง แน่นอน ความขยัน ไม่ทำให้คนเราอดตาย โดยเฉพาะใ..

23/11/2560

2 ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงาน หมายถึงการนำความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการปฎิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทิภาพซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำมีทักษะ ในกานวิเคราะห์งา..

21/11/2560

6 วิธีการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

ในการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ก็เป็นปัญหาที่ทีมงานคาดไม่ถึงมาก่อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ไหวพริบ และเป็นการวัดกึ๋นของทีมได..

21/11/2560

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางค..

20/11/2560

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชบัญญัติ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้..

28/10/2560

๑๐ คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ น้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

20/10/2560

สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจมีหลายอย่างมารวมกัน ปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การต่อสู้ของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่คุณบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้..

13/10/2560

เทคนิคการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ความคิดที่แปลกแตกต่าง เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ อยากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองอ่านดู แล้วนำไปฝึก ใช้กับตนเองก่อนแล้วค่อยนำไปสอนต่อ ดีไหมคะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thi..

12/10/2560

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานร่วมกันในแต่ละทีมที่ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพื่อช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะหากพนักงานในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนักและเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของที..

07/10/2560

การนั่งสมาธิคือ "ยาวิเศษ"

นั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ คือการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก..

05/10/2560

สัญญาณอันตราย 5 อาการ “ออฟฟิศซินโดรม” เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศ เช็คด่วน!!!!!

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยๆอีกต่อไป คนที่เป็นต้องประสบภาวะทรมานจนบอกกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ จะไม่ใช้ร่างกายของตัวเองเปลืองขนาดนี้ เพราะหากสายเกินไป คุณต้องทนทร..

02/10/2560

8 ท่าบริหาร วิธีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทำงาน

ท่าบริหาร ผ่อนคลาย สำหรับคนนั่งทำงานมาฝาก เพราะการนั่งปั่นงานหน้าคอมพ์ตั้งแต่เช้ายันเย็น แทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลย นอกจากเข้าห้องน้ำ และกินข้าวตอนกลางวัน ก็งานออกจะยุ่งขนาดนี้ ก็อาจทำให้อาการปวดเมื่อยถาม..

02/10/2560

สุดยอดอาหารบำรุงสมอง & ช่วยเพิ่มความจำ

สมอง เป็นส่วนที่เราใช้งานมันอย่างหนักอยู่แทบทุกวันไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องเงิน ถ้าวันหนึ่งสมองของเราเกิดผิดปกติขึ้นมา คงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากแน่นอน แล้วทำไมเราไม่หันมาดูแล บ..

30/09/2560

ธรรมกับการทำงานอย่างมีความสุข

“ทำอย่างไร จึงจะมีความสุขในการทำงาน” หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จะสร้างบรรยากาศในการทำงานให้คนทำงานมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพในลักษณะ “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์” ได้อย่างไรในฐานะเมืองไทยเป็นเมืองพุ..

28/09/2560