Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 ( IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice) HOT... สัมมนา 9-10 กรกฎาคม 2562

18/05/2562
680
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ศรีราชา ชลบุรี
วันที่อบรม : 09/07/2562 - 10/07/2562
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
รับสมัคร : 20 อัตรา
คงเหลือ : 20 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 6,500 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 5,900 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรกกับขนมเลิศรส
บรรยากาศเขียวขจี ผ่อนคลายสไตล์สนามกอล์ฟและรีสอร์ท
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท, เหมราช WHA ใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้, สยามอีสเทิร์น, เหมราชWHAเก่า, ปิ่นทอง 4 5
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง นิคมพัฒนา
60 นาที จากมาบตาพุด ระยอง
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ
download

IATF16949 2016 Requirement 2 วัน- WMC

File size : 0.95 Mb | File type : .pdf | Download : 16

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume) NEW... วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได..

21/05/2562

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training (Job Instruction Techniques (On the Job Training (OJT)) HOT...สัมมนาวันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

12/02/2561

5 ก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ (5 Steps to Be Great Supervisor in Practice) NEW...สัมมนาวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

26/03/2562

ปี 2562 บริษัทฯของท่านใช้บริการของวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ "เราจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากท่านไปร่วมทำบุญหลักสูตรละ 299 บาท" เพื่อซื้อ พระไตรปิฎกและตู้เก็บถวายวัดในภาคอิสาน

เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญซื้อพระไตรปิฎกพร้อมตู้ เพื่อนำไปถวายแด่วัดที่ห่างไกลและยังไม่มีพระไตรปิฎก สำหรับพระภิกษุและสามเณรไว้ศึกษาพระธรรมคำสอน ในภาคอิสาน โดยท่านและบริษัทฯของท่านใช้บริการการอบรมขิงวิส..

02/01/2562