Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor) NEW.. สัมมนาวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

05/06/2560
754
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ชลบุรี
วันที่อบรม : 25/07/2560
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
รับสมัคร : 20 อัตรา
คงเหลือ : 11 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 3,200 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 2,900 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรคกับขนมเลิศรส
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท เหมราชใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น เหมราชเก่า
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง
60 นาที จากระยอง
 
 

เอกสารแนบ
download

โบว์ชัวร์เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาของหัวหน้างาน 25 07 2017

File size : 1.42 Mb | File type : .pdf | Download : 31

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS) NEW.. สัมมนาวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้านอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์คือสารเคมีที่จ..

12/07/2560

Up Date กฎหมายแรงงานปี 2560 การจัดทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและการบริหารผู้รับเหมาช่วง HOT.... วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560

กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีการกำหนดให้เกษียณ 60 ปีและต้องจ่ายค่าชดเชย จะกระทบต่อการจ้างงาน นายจ้าง ลูกจ้างจึงต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้า จัดทำสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี ก็ม..

19/06/2560

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ฉบับเข้าใจง่ายใน 1 วัน (APQP and PPAP in 1 Day) สัมมนาวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

กระบวนการสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การเตรียมการด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า (APQP) เพื่อการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(Production..

23/06/2560

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools HOT.. สัมมนา วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการพัฒนา QC Circle ให้ประสบความสำเร็จหรือหัวใจสำคัญของการดำเนิน QC Circle คือ QC TECHNIQUES หรือเครื่องมือ 7 อย่างในการทำ QC 7 Tools อันประกอบด้วย Check sheet, Pereto Diag..

22/07/2559

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้างานอัจฉริยะ) Suvervisory Skills (Genius Supervisor) อบรมศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 Hot Hot Hot...

หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค..

19/12/2559