Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Public Traning

หลักสูตร

Up Date กฎหมายแรงงานปี 2560 การจัดทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและการบริหารผู้รับเหมาช่วง HOT.... วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560

19/06/2560
618
สถานที่่ : พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ชลบุรี
วันที่อบรม : 27/07/2560
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
รับสมัคร : 25 อัตรา
คงเหลือ : 1 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) : 3,500 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) : 3,200 บาท
อาหารและเครื่องดื่ม : อาหารบุฟเฟ่ท์นานาชาติ ( ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ติ่มซำ ซีฟู้ดส์ )
คอฟฟี่เบรค 2 เบรคกับขนมเลิศรส
ระยะเวลาในการเดินทาง : 15 นาที จากนิคมอีสเทิ่ร์นซีบอร์ท เหมราชใหม่
20 นาที จากนิคมอมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์น เหมราชเก่า
30 นาที จากนิคม ปิ่นทอง 1 2 3
45 นาที จากนิคมแหลมฉบัง
60 นาที จากระยอง
 
 

เอกสารแนบ
download

อัพเดทกฏหมายแรงงาน60 27 กรกฎาคม 60

File size : 1.03 Mb | File type : .pdf | Download : 38

BACK

หลักสูตรอื่น ๆ

สูตร สถิติและการวิเคราะห์เพื่อการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ NEW... สัมมนาวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร มีบทบาทการตัดสินใจในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรทั้งในการวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน, การจ้างบุคลากร..

10/08/2560

จิตวิทยาการบริหาร&เทคนิคการจูงใจทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of Management & Motivating Techniques) NEW...สัมมนาวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไ..

11/08/2560

การเทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Techniques for Modern Supervisor) NEW.. สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้..

05/06/2560