Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Promotion

โปรโมชั่น

เปิดตัวบริษัท Wisdom Max Center Company Limited

22/04/2558
1,663

 

เปิดตัวบริษัท Wisdom Max Center Company Limited

                Wisdom Max Center สถาบันการจัดการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเริ่มดำเนินกิจการในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC และจะเป็นปีที่คาดว่ามีการแข่งขันสูงทางธุรกิจในเอเซีย โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกซึ่งทำให้เรา Wisdom Max Center มีความตระหนักถึงขีดความสามารถของบุคลากร (People) ของประเทศที่จะต้องเข้าไปแข่งขันกับตลาดการค้าเสรีแห่งนี้

 

               Wisdom Max Center มีความเชื่อมั่นในทักษะ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคนไทย ถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะการแข่งขันรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม ยังคงมีความเชื่ออยู่ตลอดว่า "บุคลากร" เป็น "ส่วนสำคัญที่สุด" ที่จะช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศ ในการผลิตผลงานที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา...เพียงแต่เราต้อง "ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนา"

ดังนั้น โจทย์ของเราคือ..."จะทำอย่างไร ให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกคน ได้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนไปสู่จุดที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นเราจึงออกแบบหลักสูตรแนวใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการพัฒนาทักษะบุคคลากรที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่ในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดเล็กก็ตาม ด้วยการนำเสนอการสัมมนาในทั้งรูปแบบภายในองค์กรโดยการเข้าไปประเมิน ออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรอย่างแท้จริงและหลักสูตรสัมมนาภายนอกที่เน้นหัวข้อหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นผลลัพธ์ในการเพิ่มยอดขายได้จริง

               นอกจากนี้ Wisdom Max Center ยังได้เปิดบ้านหลังที่สอง คือ "เว็บไซต์" ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรสร้างสรรค์ความรู้สู่ภูมิปัญญาอยู่ตลอดเวลาและเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ เสริมประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรมและสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

แรงบันดาลใจการเปิดบริษัทฝึกอบรม

                 จากการที่ผมได้เป็นวิทยากรบรรยายและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในตัวเมืองกรุงเทพฯตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอบรมในกรุงเทพ ได้เข้ามาห้องอบรมสายและรีบร้อนมากจนไม่มีสมาธิในการที่จะฟังบรรยายเพื่อรับความรู้ที่เต็มเปี่ยม และจากการที่สอบถามผู้เข้าอบรมเหล่านั้น สรุปได้ว่าทางผู้เข้าอบรมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะความรู้ของตนอย่างมาก แต่ทำงานอยู่ไกลในต่างจังหวัด ต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเข้ามาฟังบรรยายของวิทยากรที่มีคุณภาพในกรุงเทพ  ซึ่งบางคนโชคดีที่บริษัทฯมีรถรับ-ส่งให้แต่เจ้ากรรมคนขับรถดันพาหลงกรุงเทพซะอีกและบางรายต้องนั่งรถโดยสารมาเองถึง 3-4 ต่อกว่าจะมาถึงสถานที่อบรม แถมโชคร้ายซ้ำไม่รู้จะนั่งรถอะไรมาอีกและที่แน่ๆ ต้องใช้เวลาในการเดินทางนานมากๆ ทำให้เกิดการอ่อนเพลียและไม่มีสมาธิและสภาพไม่พร้อมจะรับรู้ "ผมเองจึงมีแรงบันดาลใจที่ตั้ง Wisdom  Max Center " แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อจัดฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายนอกและภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรม อาธิเช่น

- ไม่ต้องเดินทางไกลๆ ในการอบรม

- ไม่ต้องตื่นเช้ามากสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเป็นปกติก่อนมาอบรม

-  มีสมาธิในการอบรมตลอดหลักสูตร

- บางครั้งสามารถเข้าไปเคลียงานด่วนในบริษัทฯก่อนมาอบรมได้

- ได้รับความรู้จากวิทยากรดีๆ  สถานที่อบรมสวยงามและอาหารอร่อย

ผมก็เลยตั้งใจมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเป็นหลักและหลังจากนั้นจึงขยายการให้บริการไปยังทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง

            ฉะนั้นผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นที่ผมตั้งใจเปิดสถาบันการจัดการการฝึกอบรมแห่งนี้นั้น จะอำนวยความสะดวกและให้บริการความรู้ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและตลอดจนในราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผม  จึงขอเชิญทุกท่านมาใช้บริการและเสนอแนะปรับปรุงเพื่อให้การบริการของเราดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการอบรมของท่านต่อไป

  สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

  กรรมการผู้จัดการ

BACK

โปรโมชั่นอื่น ๆ

อบรมออนไลน์

สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในหลักสูตรที่สนใจที่หมายเลย 062-567-8524,098-789-4524

26/07/2564

หลักสูตรบรรยายโดย อ.สมศักดิ์ชัย 2020

หลักสูตรบางส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญที่อาจารย์สมศักดิ์ชัยบรรยายเป็นประจำ

01/01/2562

โบว์ชัวร์หลักสูตรของ วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจและติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาได้ที่ 062-567-8524,098-789-4524

01/01/2562

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันฝึกอบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

27/03/2560

การสอนงานแบบ OJT

การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในหน้า..

01/01/2562

การเตรียมความพร้อมสู้หัวหน้างานมืออาชีพ

พนักงานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการเตรียมตัวในการรับตำแหน่งมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ไม่อาจที่จะปกครอง บังคับบัญชา บริหารจัดการ ดูแลผู้ใต้บัง..

01/01/2562

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ) Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

หลักสูตรแนะนำ หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหร..

12/07/2559

“WHY” Wisdom Max Center

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราเชื่อว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม (Our best practice providing to Customer)

22/04/2558