Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Promotion

โปรโมชั่น

“WHY” Wisdom Max Center

22/04/2558
2,859

“ WHY ” Wisdom Max Center

เพราะเหตุผลใดจึงต้องเลือกใช้บริการ “วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์”

                           ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราเชื่อว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม (Our best practice providing to Customer)

1.Interesting & Practical Courses; เลือกเฟ้นหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าในองค์กรและรายบุคคลที่สามารถนำไปใช้ประโชน์ได้อย่างแท้จริง

2.Excellent Trainer; เราจะนำเสนอวิทยากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางด้านการถ่ายทอดแบบผสมผสานกันทั้งทางด้านทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและตัวอย่างจริงจากประสบการณ์

3.Convenience Location;  เราจะเลือกสรรสถานที่ฝึกอบรม ที่มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การเรียนรู้และเดินทางสะดวกสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

4.Satisfactory Service; เรามุ่งเน้นการให้บริการด้วยใจเพื่อให้การบริการทุกด้านที่ลูกค้าได้รับมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายสูงสุด

5.Reasonable Price; เรานำเสนออัตราค่าอบรม สัมมนาอย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่าต่อการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้พัฒนาไปพร้อมๆกับเราอย่างต่อเนื่อง

BACK

โปรโมชั่นอื่น ๆ

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ (ผู้นำประสิทธิภาพสูง) Leadership Development (High Performer Leader)

เป็นหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารผู้ตามได้จริงและถ่ายทอดจากประสบการตรง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>http://bitly.ws/BSk2

21/03/2566

หลักสูตรบรรยายโดย อ.สมศักดิ์ชัย 2023

หลักสูตรบางส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญที่อาจารย์สมศักดิ์ชัยบรรยายเป็นประจำ

01/01/2562

โบว์ชัวร์หลักสูตรของ วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจและติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาได้ที่ 062-567-8524,098-789-4524

01/01/2562

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หัวหน้างานมืออาชีพ) Supervisory Skills Development (Professional Supervisor)

หลักสูตรแนะนำ หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหร..

12/07/2559

เปิดตัวบริษัท Wisdom Max Center Company Limited

จากการที่ผมได้เป็นวิทยากรบรรยายและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในตัวเมืองกรุงเทพฯตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอบรมในกรุงเทพ ได้เข้ามาห้องอบรมสายและ..

22/04/2558