Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Article

บทความวิชาการ

พัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

20/11/2560
1,637

 

 

พัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

 

 

              งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย  ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง จึงมักมีความทะเยอทะยาน มีความมุ่งมานะ อยากมีชีวิตที่ดี มีกินมีใช้อย่างไม่อดอยาก ทำงานแล้วได้เงินเยอะ เพราะสามารถซื้อความสะดวกสบายให้กับตนเองและครอบครัวได้  แต่ก็ใช้ว่าทุกคนที่ทำงานจะประสบความสำเร็จ เพราะระดับขั้นความสำคัญของงาน จะมีความสัมพันธ์กับที่มาของรายได้ งานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถขั้นสูงก็ย่อมได้รับผลตอบแทนที่สูง  ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนที่มีตำแหน่งสุงมีความรับผิดชอบสูง ก็มักจะมีรายได้มาก แล้วหากเราอยากประสบความสำเร็จ ในการทำงานเหมือนกับคนอื่นบ้าง จะต้อง พัฒนาการทํางาน อย่างไรให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

เทคนิคการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพงาน มีดังนี้

1. มีความกล้าพูดกล้าที่จะนำเสนอไอเดีย อย่ายอมที่จะพูดข้อเสนอแนะแนวคิด การปรับปรุงหรือการพัฒนางานแบบซ้ำซ้ำ ซึ่งเราคิดว่ามีประโยชน์แก่ตนเอง คนอื่นและองค์กร เพราะว่าสักวันหนึ่ง คนอื่นจะเห็นคุณค่าไอเดียที่สร้างสรรค์ของเรา นอกจากนี้แล้วยังช่วยพัฒนาความคิด ช่วยทำให้เราได้พัฒนาความคิดในสิ่งใหม่ๆ มีพัฒนาการวิธีคิดที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆ สามารถคิดวิเคราะห์เชิงระบบได้มากยิ่งขึ้น

2. การเปิดใจ  จะช่วยให้เราได้แนวคิดสิ่งใหม่ๆ ได้รับเทคนิคและวิธีการที่ดีกว่าจากคนอื่น การเปิดรับความคิดเห็นช่วยเปิดโลกทัศน์ทางความรู้ ความสามารถและทักษะที่แตกต่างแต่มีประโยชน์มากกว่า ส่วนคนที่ปิดกั้นตนเองจะกลายเป็นกบในกะลาครอบ รู้จักเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองรู้ ชอบทำสิ่งเดิมๆ ที่เคยทำ จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้าง เทคนิคและวิธีคิดการเปิดใจก็เหมือนกับการทำตนเป็นคนน้ำครึ่งแก้ว ซึ่งหมายความว่า สามารถยอมรับไอเดียที่จากคนอื่นที่คิดว่าดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสไตล์ของตนเองได้

3. การโฟกัส Focus การทำอะไรหลายๆ อย่างโดยไม่มีความชัดเจน จะทำให้เราเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนที่ลงทุนไปกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน นอกจากนี้แล้วการลงมือทำโดยไม่โฟกัสผลลัพธ์ที่ได้ มักจะไม่มีคุณภาพ

4. มีทีมงานที่ดี การทำอะไรๆ ได้ด้วยตนเองนับเป็นสิ่งดี  แต่จะดีมากกว่าถ้าได้คนคอยช่วยเหลือ มีที่ปรึกษาให้พึ่งพาอาศัยได้ นอกจากนี้แล้วการทำงานเป็นทีมยังสามารถลดความเสี่ยง  เพราะการทำงานเป็นทีมจะได้ไอเดียและได้แนวทางสำหรับการตัดสินที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มโอกาสที่มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น เพราะคนในแต่ละทีมมักเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนที่มีความรู้ ทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน จึงสามารถอุดช่องโหว่ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ การทำงานเป็นทีม ช่วยทำให้การเผชิญกับปัญหาง่ายขึ้น และช่วยทำให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

5. แบ่งปันความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะสามารถ สร้างความชำนาญในการทำงานได้  นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ด้วยวิธีลองผิดลองถูกด้วยตนเอง การแบ่งปันความรู้จะช่วยเปิดใจ เพื่อยอมรับความรู้ใหม่ๆ

6. ต้องบริหารจัดการเป็น  การลงมือทำงานโดยไม่มีแผน ไร้เป้าหมาย ไม่มีวิธีการในการทำงานที่ดี จะทำให้งานที่กำลังทำอยู่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การวางแผนงานที่ดี จะช่วยทำให้รู้ว่า งานไหนหรือสิ่งใดที่จะลงทำก่อน-หลัง ในแต่ละงานต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และสิ่งสำคัญต้องรู้เป้าหมายของงานแต่ละงานว่า เมื่อลงมือทำจนสำเร็จแล้ว จะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน

7. เข้าใจงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง การทำงานไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องที่ทำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจ รู้ลึกรู้จริง Inside ของงานนั้นๆ มีวิธีการ มีเป้าหมาย มีขั้นตอนในการทำงาน และที่สำคัญต้องรู้ว่างานนั้น จะต้องใช้ความรู้ทักษะความชำนาญใดบ้าง เพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จได้

8. เข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองไม่รู้ นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง สำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ตนเอง สามารถประเมินตนเองได้ ว่าความรู้ที่ขาดหายไปแล้วทำให้งานของตนเองไม่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยองค์ความรู้ในด้านใดบ้าง อย่าเป็นการคิดเอาเองว่า รู้แล้ว เพราะคนที่คิดว่า เก่ง จะปิดกั้นโอกาสและไม่สามารถพัฒนาตนเองได้

9. มีส่วนร่วมในทุกๆ งานที่ตนเองเกี่ยวข้อง เพราะการคิดว่างานที่คนอื่นกำลังทำ ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบจะทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ เมื่องานของคนอื่นติดขัด แต่เราต้องทำงานนั้นต่อจากคนอื่น ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่เราจะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

10. สนุกกับงานที่ทำ การทำงานบนพื้นฐานของความท้อแท้ เบื่อหน่าย ผลงานที่ได้จะไม่มีคุณภาพ แล้วอาจจะทำให้หน้าที่ที่ทำบกพร่อง แต่การทำงานด้วยความกระตือรือร้น สามารถกระตุ้นตนเองได้ จะทำให้ผลงานที่ได้เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพมีประสิทธิผล

11. คิดว่างานที่กำลังทำอยู่ เรามีความเป็นเจ้าของกิจการและเป็นการทำงานเพื่อการเรียนรู้ แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับคือ จะทำให้งานดีขึ้น มีความละเอียด รอบครอบมากยิ่งขึ้น มีขวัญกำลังใจและมีแรงบันดาลใจ จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้

12. ทำงานเอาแบบชั้นหนึ่ง คนที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุดนั้นคือ ผู้ชนะจากการแข่งขั้น เพราะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลและสร้างความเจริญก้าวหน้าในการทำงานก็จะสูงขึ้น

13. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่ก้าวทันตามกระแสนิยมเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพที่ทำ ความรู้ที่เกิดขึ้นในอดีตบางอย่างไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ คนที่ทำงานหนักมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะแพ้คนที่มีความรู้หลากหลาย เพราะปัจจุบันความรู้และเทคนิคต่างๆ ไม่ได้ถูกปิดกั้นเป็นความลับอีกต่อไป

รูปภาพประกอบ
BACK

บทความวิชาการอื่น ๆ

ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก ตามกฎหมาย 2564

ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก ตามกฎหมายใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่อ..

05/02/2565

เปลี่ยนนิสัยขี้หงุดหงิด เหวี่ยง วีน ด้วย 6 วิธีเด็ด ทำแล้วดีชัวร์

เปลี่ยนนิสัยขี้หงุดหงิด ชอบเหวี่ยง ให้กลายเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่อยากเป็นคนขี้หงุดหงิดจนคนรอบข้างต้องเบือนหน้าหนี ก็ได้เวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันแล้วจ้า

09/01/2563

แนวคิดและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีที่คุณต้องรู้

ในชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคน เมื่อมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง เจ้านายของพวกคุณจะต้องเล็งเห็นความสามารถและต้องการผลักดันคุณให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานเพื่อใช้ให้คุณถ่ายทอดความรู้ค..

05/01/2562

น้อมนำทำตามพระบรมราโชวาท “บทเรียนจากการฟัง”

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ นั้น มีเนื้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการฟัง ดังเนื..

10/12/2561

การพัฒนาตนเองแบบขี้เกียจๆ

มีหลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตนเอง ต้องเคยคิดหรือรู้สึกว่าเจ้าความขี้เกียจของเรานี่มันช่างเป็นตัวขัดขวางให้เราไม่พัฒนาเสียจริงๆ ทั้งที่มีความตั้งใจเริ่มต้นไว้ดิบดีแล้วก็ตาม.. เขาถึงได้บอกว่าก..

12/11/2561

โรคกลัวสังคม

เราทุกคนต่างเคยรู้สึกถึงความกังวล หรือไม่สบายใจในสถานการณ์ท่ามกลางสังคม บางทีคุณอาจจะเหงื่อแตกเมื่อต้องทำอะไรต่อหน้าคนอื่น หรือก่อนที่จะนำเสนองานใหญ่ให้ใครได้ฟัง หรือการพูดในที่สาธารณะหรือเดินเข้าไปใน..

06/11/2561

รู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับชาวโซเชียลเล่นอย่างไร ไม่ให้ผิดกฏหมาย

รบ.คอมพิวเตอร์ปี 50 ( พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2550 จนถึงเวลานี้ก็บังคับใช้มาถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่ผู้ใช้งานอินเตอ..

05/11/2561

“อะไรที่ดีต่อสังคม ถือว่าดีกว่าธุรกิจ” “ฟิลิปป คอตเลอร์” แนะทำธุรกิจด้วยจิตวิญญาณ

“คุณรู้ไหมว่าโลกนี้มีประชากร 7 พันล้านคน แต่การตลาดรับใช้เพียงแค่ 2 พันล้านคนเท่านั้น ที่เหลือยังไม่ได้ประโยชน์จากการตลาดเท่าไรนัก เรามีหน้าที่จะต้องทำให้ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้ว..

19/10/2561

15 บุคลิกของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

"บุคลิก" และ "อุปนิสัย" ที่มีอยู่ภายในนักขายที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคน และเพื่อให้คุณได้สำรวจตัวเองและศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอุปนิสัยเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่าอาชีพนักขายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคลิกและลัก..

18/10/2561

การบริหารงานแบบองค์รวม

งานต่างๆ ในปัจจุบันนิยมมองงานทุกงาน แยกเป็นวิชาหรืองานออกเป็นส่วนๆ เช่น การเงิน ต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สวัสดิการ เป็กนต้น ทำให้ยุ่งยากในการทำงานแยกท่ละงาน การบริหารแบบองค์รวมจะเน้นวิธีก..

17/10/2561

เหตุผลของการให้และทำไมเราควรส่งต่อความโชคดีและโอกาสไปให้คนอื่นๆ

ในหนัง Designated Survivor ในตอนท้ายของ Season 2 Episode 5 จบด้วยบทสนทนาที่น่าสนใจระหว่าง Kirkman กับ Alice Rowland จากความโชคดีที่ Kirkman รอดชีวิตจากการก่อการร้ายและได้เป็นประธานาธิบดี สิ่งที่เค้าพู..

11/08/2561

9 เทคนิคเรียกสติ วิธีทำงานให้ก้าวหน้า

งานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ์ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเร้าให้สติของชาวออฟฟิศ หลุดกระเจิงแทบทุก 5 นาที และด้วยเหตุที่ครึ่งค่อนข้างชีวิตของเราๆ ท่านๆ ต..

11/08/2561

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานร่วมกันยังไงให้มีความสุข

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนนั้นทำงานประจำกันซะส่วนใหญ่นะคะ เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องตื่นแต่เช้าเข้าทำงานในเวลาที่ทางบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ การอยู่ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นส..

08/08/2561

ข้อคิดเสริมทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการทำงาน

สำหรับการทำงานนั้นต้องยอมรับก่อนเลยนะคะ ไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาซึ่งความสำเร็จเสมอไป ความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถซื้อได้ และเชื่อได้เลยว่ากว่าที่คนอื่นๆ จะก้าวเข้ามาดังจุดคำที่ว่าสำเร็จได้นั้นจะต้องผ..

08/08/2561

ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม ย่อมดีกว่าทำงานคนเดียว เพราะนอกจากคุณจะไม่สามารถปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แล้ว การทำงานคนเดียวอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วได้ แต่สำหรับใครที่ยังมองไม่ออกว่า ก..

08/08/2561

การสื่อสารภายในองค์กร Communication in Organization

การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหา..

30/07/2561

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าแวดวงการเมือง แวดวงธุรกิจ แวดวงการศึกษา และแวดวงต่างๆ มักจะมีความเป็นผู้นำ มักจะมีความรู้ ความสามารถ กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังคงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี ..

30/07/2561

Irisin: ฮอร์โมนจากการออกกำลังกาย

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมการออกกำลังกายถึงสามารถลดน้ำหนักและทำให้สุขภาพดีได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการรักษาและป้องกันโรคได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงโ..

30/07/2561

การทำงานอย่างมีความสุข

"คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชื่อเสี..

27/07/2561

ทำงานให้ได้มากกว่าเงิน

“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทัศนคติที่หลายๆ คนมีต่องานที่ตนเองต้องทำ ว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำเงิน เพื่อนำเงินมาหาความสุข จริงอยู่ที่เราทำงานเพราะต้องการเงินมาใช้จ่าย เนื่องจากสังคมของเ..

21/07/2561